Velana

Velana, d.d. - Kontaktni podatki

Velana tovarna zaves, d.d. (oznaka delnice: VLJG)
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 360 31 00
Faks: +386 (1) 360 31 98
Spletna stran: www.velana.si

Goran Gojković - vodja OMD Žito in Velana pri Društvu MDS

Goran Gojkovič je podplomski specialist managementa in absolvent na magisterskem študiju z bogatimi vodstvenimi izkušnjami (zunanja trgovina Žito, vodenje in nadzor hčerisnkih družb, vodenje logistike v Elan Begunje, vodenje projetkov, članstva v Nadzornih  svetih Velana in Vipa Holdnig).  

V Skupini Žito je delal v Zunanji trgovini  na uvozu. Kasneje je postal tudi vodja izvoza in odgovoren za poslovanje hčernskih družb v tujini. V 2008 in 2009 je opravljal funkcijo vd direktorja hčerinske družbe v Beogradu in bil odgovoren za poslovanje hčerinskega podjetja v Zagrebu. 

Leta 2011 se je zaposlil v Elan Begunje kot vodja logistike.

Od  leta 2012 je član dveh nadzornih svetov; Velana in Vipa Holding, kjer je zaradi izglasovanja sklepa o redni likvidaciji, članstvo zamrznjeno.

Od leta 2011 dalje je Vodja Odbora malih delničarjev (OMD) Društva MDS za družbi Žito in Velana.

Velana - Izglasovan sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter podeljena razrešnica upravi in NS

Danes je v Ljubljani potekala 19. skupščina družbe Velana d.d., katere so se udeležili delničarji - lastniki 57,02 % celotnega kapitala družbe (803.809 delnic). Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je na tokratni skupščini zastopalo 1,1 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 01. julij 2013


 

Uprava in NS z razrešnico

Na skupščini so se delničarji seznanili tudi s poročilom o delu uprave in nadzornega sveta v letu 2012, ter njihovimi prejemki. Po predstavitvi poročil je med razpravo bilo slišati tudi precej kritik na račun uprave, ki naj ne bi uresničila sklepov skupščine delničarjev leta 2011, ko se je odločalo o prenosu nepremičnin in oddelitvi premoženja na novo družbo in bi jo zaradi tega moral nadzorni svet družbe zamenjati.

 

O oddelitvi premoženja in o sporu z Mežimursko banko

 

   

Velana tik pred poravnavo z Međimursko banko – mali delničarji s predstavnikom v NS

Danes je na sedežu družbe potekala 18. skupščina družbe Velana, d.d., na kateri sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 41.000 glasov malih delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo več kot 5,2 % prisotnega kapitala. Osrednji temi današnje skupščine sta bili izvolitev novih članov NS in pa poravnava z Međimursko banko.

 

Ljubljana, 26. junij 2012


 

Mali delničarji s predstavnikom v NS

Skupščina družbe je skoraj soglasno potrdila delo Uprave in NS ter za revizorja družbe imenovala revizijsko hišo PKF revizija in svetovanje, d.o.o. Poleg tega pa je zaradi poteka mandata članom NS Mitji Strohsacku, Bogdanu Božacu in Vitu Žnidarju imenovala tri nove člane NS; in sicer Damjana Škofiča, Mitjo Strohsacka ter Gorana Gojkovića (na sliki), ki ga je predlagalo Društvo MDS.

 

Dogovor o sklenitvi poravnave z Međimursko banko

Skupščina se je seznanila z aktivnostmi Uprave, ki potekajo v zvezi s sporom med družbo Velana, d.d. in Međimursko banko. Predsednik Uprave je delničarje seznanil, da je družba tako rekoč tik pred sklenitvijo dogovora, ki je že v fazi tehničnega usklajevanja. Kljub vsemu pa se je skupščina zapletla glede samega seznanitvenega sklepa, saj sta prvotnemu predlogu sklepa nasprotovala Kapitalska družba in Abanka.

Po prekinitvi skupščine in medsebojnemu usklajevanju dikcije nasprotnega predloga je skupščina vendarle potrdila prizadevanja Uprave, ki so usmerjena v sklenitev izvensodne poravnave. V kolikor bo poravnava sklenjena, bo družba Velana končala spor, ki izvira iz 90-ih let. Podrobnosti oziroma posamezni elementi dogovora so dostopne preko sledeče povezave – kliknite tukaj.

Skupščina Velane soglašala z oddelitvijo nepremičnin na novo družbo, odločanje o prodajnem dela prepustila Upravi in NS

Na današnji skupščini delničarjev Velane, d.d., je Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) zastopalo 125 delničarjev od vsega 516 malih delničarjev (23,76 % vseh delničarjev), ki so skupaj lastniki 75.769 delnic oz. 5,375 % osnovnega kapitala, kar je na skupščini predstavljalo 6,29 % glasovalnih pravic.
 

Ljubljana, 12. aprila 2011DELNIŠKA STRUKTURA NA DAN 11. APRIL 2011

 

Delnice

Delež

Naziv

1

344042

24,406%

SLOSYS, d.d.

2

323503

22,949%

BREST-POHIŠTVO d.o.o. Cerknica

3

204486

14,506%

ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA

4

140965

10,000%

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.

5

87254

6,190%

VIPA HOLDING d.d.

6

32838

2,330%

NITON d.o.o.

7

20010

1,420%

INKA d.o.o.

8

7076

0,502%

KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - KSPPS

 

249471

17,697%

MALI DELNIČARJI (518)

 

1409645

100,000%

SKUPAJ

 

DRUŠTVO MDS JE ŽELELO SLIŠATI GLAS LASTNIKOV IN ZATO POZVALO, DA DAJO JASNA NAVODILA

Društvo MDS je pri tokratnem lastnem zbiranju pooblastil izpostavilo predvsem zaščito lastnine in ne prodajo delnic. Zavedamo se, da je glavnina premoženja v nepremičninah, ki pa sedaj žal ne dosegajo pričakovanih cen. Tudi družba je v tem času zmanjševala število zaposlenih iz 243 na vsega 48, vse z namenom zmanjševanja fiksnih stroškov. Vdor »kitajskega blaga« je pustil posledice tudi v Velaninem sektorju in kar nekaj podjetij je že končalo v stečaju. 

V pismu delničarjem smo zapisali, da se moramo delničarji odločiti, ali tvegamo kot lastniki enotne družbe Velana, d.d. ter pustimo Medžimurski banki, da takoj unovči 1 mio EUR vredno pravnomočno sodno terjatev, ter morda izkaže še kak dodatni finančni zahtevek, ali pa zadamo Upravi in NS nalogo, da pripravi razdelitev na dva dela, nepremičninski v 100 % lasti nas delničarjev in trgovski z blagovno znamko, kjer bi obstoječi delničarji imeli 25 % + 1 delnico, preostanek pa bi vplačali dobavitelji in zaposleni. 

 

NASPROTNI PREDLOG GLEDE ODDELITVE NEPREMIČNIN DRUŠTVO MDS PODPRLO Z KAR 10,24 % ODDANIH GLASOV

Pivovarna Laško - Društvo MDS in Zavod MD obveščata javnost, da bo danes mag. Verbič ponovil scenarij iz Luke Koper

 
Današnja skupščina Pivovarne Laško, ki bo ob 13. uri v Laškem se bo začela s proceduralnimi zapleti, ki so bili že videni na lanski skupščini Luke Koper. Kljub večkratnim pozivom pooblaščencev tokratnega organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvedla Pivovarna Laško, da se še pred skupščino preveri veljavnost vseh pooblastil, tudi s strani predstavnika VZMD, mag. Kristjana Verbiča, le ta tega noče storiti, saj ponovno načrtuje 'medijski šov', ki ga je že izvedel na lanski skupščini Luke Koper, ko se je le ta pričela z dve in pol urno zamudo.
 
Ljubljana, 16. 7. 2010

 
V četrtek, 17. junija 2010 je na sedežu Skupine Pivovarne Laško v Laškem potekal sestanek o organiziranem zbiranju pooblastil za vse delničarje za tokratno skupščino. Pobudnik je bilo Društvo MDS, organizirano zbiranje pooblastil pa bo izvajala sama družba. Društvo MDS je zahtevalo, da so na pooblastilu vse organizacije malih delničarjev, tudi VZMD. In vendar se VZMD oziroma njegov predsednik, mag. Kristjan Verbič tega sestanka ni udeležil in kasneje sodelovanje pri organiziranem zbiranju tudi odklonil (!), pri tem pa izvedel lastno zbiranje pooblastil, pod pretvezo, da naj bi predstavniki Društva MDS in Zavoda MD bili podkupljeni, čeprav prav mag. Verbič vedno pozabi omeniti svoje posle z Boško Šrotom & 'Co.'.
 
Odziv na laži mag. Kristjana Verbiča, predsednika VZMD - Društvo MDS ni na plačilnem spisku Pivovarne Laško
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je od Skupine Pivovarne Laško v vsem času obstoja od aprila 2009 dalje prejelo le eno donacijo v višini 1.000 EUR (tisoč EUR).
 
Društvo MDS in ZIZMD zato ostro zavračata laži, ki jih lansira »plačanec Boška Šrota« mag. Kristjan Verbič (VZMD), ki je od INFOND HOLDINGA, d.d. v času njegove vladavine prejel kar 20.000,00 EUR za delo, ki je bilo vredno največ 7.000,00 EUR. Prav tako mag. Verbič ne želi omeniti svojega sodelovanja z nekdanjim vodstvom Istrabenza, ko naj bi se z Igorjem Bavčarjem in Janko Kosmino dogovarjal za mesto v Nadzornem svetu, ob tem pa je prejel tudi 'mastno' plačilo za organizirano zbiranje pooblastil.
 
Še več - za osebno nagrado je mag. Kristjan Verbič verjetno tudi na stroške Boška Šrota »letoval v Braziliji«, in to celo v istem hotelu, o čemer se je sam pohvalil novinarki časnika Finance in so o tem poročali tudi drugi številni mediji (Dnevnik, Večerov 7D, Finance, Žurnal24). Istočasno pa smo v medijih priča tudi osebnemu okoriščanju mag. Kristjana Verbiča v primeru Velane, o katerem pa je  tudi že veliko napisanega. 

Sodnica: Kristjan Verbič je zlorabil notranje informacije

Medij: Delo (Kronika) Avtorji: Mitja Felc Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 16. sep.. 2016 Stran: 7

Pogojna obsodba Prvi človek združenja malih delničarjev menda nezakonito oškodoval druge delničarje - Zagovornik napovedal pritožbo

Ljubljana - Odločitev okrajne sodnice Anje Gregorič Lozej je Kristjana Verbiča, predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev, bržkone spravila v neprijeten položaj. Zaradi zlorabe notranjih informacij pri nakupu delnic Velane ga je namreč doletela obsodilna sodba.

Po devetih letih od spornega nakupa in prodaje delnic Velane je zdaj svoje reklo še sodišče. Prvi mož Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) se je na zatožni klopi znašel po preiskavi agencije za trg vrednostnih papirjev in policije leta 2010. Obtožni predlog je na okrajno sodišče priromal več kot poldrugo leto po razkritju domnevno spornih Verbičevih poslov. Tožilstvo mu očita, da je z delnicami Velane trgoval zaradi okrepljenih notranjih informacij, ki jih je pridobil kot predsednik VZMD, pri tem pa se nezakonito okoristil za 14.619 evrov.

Verbič je delnice začel kupovati septembra 2007, le teden dni pozneje pa je VZMD delničarjem Velane poslal delničarski sporazum. Ti so se z njim zavezali, da bodo za delnico poskušali iztržiti najmanj 22 evrov oziroma nekajkrat več, kot je bila vredna na borzi, kar je povzročilo rekordno rast cene delnice.

Vrniti mora »umazan« denar

Kompas Shop v prevzem Velane

Medij: Večer Avtorji: Damjan Toplak Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 19. 03. 2015 Stran: 7

Podjetje Kompas Shop, ki je v 100 odstotni lasti podjetja Kompas MTS in ima po Sloveniji 23 brezcarinskih poslovalnic, je včeraj  objavilo prevzemno ponudbo za Velano. Ljubljanska Velana  je bila nekdaj znana po proizvodnji zaves, danes pa zlasti po svojih nepremičninah, se zlasti med Kolinsko in bližnjim ljubljanskim BTC- jem. Kompas Shop je že 22,95-odstotni lastnik Velane, preostalim 496 delničarjem pa med 18. marcem in 16. aprilom  za posamezno delnico ponuja tri evre (3  €), ali skupno 3,25 milijona evrov. Med večjimi lastniki Velane sta družbi Slosys (24,41odstotka delnic) in Marles z 8,63 odstotka delnic Velane, ki sodita pod lastniško okrilje Leopolda Poljanška, tu je se vzajemni sklad Triglav Evropa s 14,51odstotka  delnic Velane in državni Kad z desetino delnic. 

Kompas MTS nad Velano Leopolda Poljanška

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 03. 2015 Stran: 8

Kompas MTS je pred dnevi postal drugi največji lastnik Velane, ki je že pred časom opustila dejavnost proizvodnje zaves in se ukvarja le še z oddajanjem nepremičnin. 

Kompas MTS Sama Primožiča je očitno zajela nakupovalna mrzlica. V začetku tedna so na dražbi za skoraj 2,5 milijona evrov kupili 19.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče propadlega Ferporta na Letališki cesti v Ljubljani, sedaj pa naj bi se pripravljali tudi na prevzem Velane, ki ima v lasti za več milijonov evrov nepremičnin.

O prodaji delnic Velane še izvedenec za ekonomijo

Medij: Delo Avtorji: Jakopec Marko Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Kronika Datum: 28. 01. 2015 Stran: 8

Tožba Kristjanu Verbiču očitajo, da je pri nakupu in prodaji delnic leta 2007 zlorabil notranje informacije

Ljubljana - O tem, ali je šlo pri kupovanju delnic Velane za zlorabo notranjih informacij, bo na sojenju predsedniku Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjanu Verbiču na ljubljanskem sodišču svoje povedal še izvedenec za ekonomijo.


Sodišče je z odločitvijo o postavitvi izvedenca ugodilo predlogu obrambe. Na sojenju je kot priča nastopila nekdanja uslužbenka nadzornega sektorja Agencije za tig vrednostnih papirjev Sandra Ban, ki je tudi izdelala poročilo o nadzoru nakupa in prodaje delnic Velane leta 2007. Povedala je, da na agenciji ni več zaposlena, tako da nima več dostopa do relevantne dokumentacije, poleg tega so dogodki časovno že tako oddaljeni, da se vseh podrobnosti ne spomni več natančno.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.