Velana - Izglasovan sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter podeljena razrešnica upravi in NS

NatisniNatisni

Danes je v Ljubljani potekala 19. skupščina družbe Velana d.d., katere so se udeležili delničarji - lastniki 57,02 % celotnega kapitala družbe (803.809 delnic). Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je na tokratni skupščini zastopalo 1,1 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 01. julij 2013


 

Uprava in NS z razrešnico

Na skupščini so se delničarji seznanili tudi s poročilom o delu uprave in nadzornega sveta v letu 2012, ter njihovimi prejemki. Po predstavitvi poročil je med razpravo bilo slišati tudi precej kritik na račun uprave, ki naj ne bi uresničila sklepov skupščine delničarjev leta 2011, ko se je odločalo o prenosu nepremičnin in oddelitvi premoženja na novo družbo in bi jo zaradi tega moral nadzorni svet družbe zamenjati.

 

O oddelitvi premoženja in o sporu z Mežimursko banko

 

   

Vir fotografije: VZMD TV Janko Badovinac - Studio Zmajček.

Predsednik Uprave Leopold Poljanšek je na komentarje v zvezi z nedejavnostjo družbe glede oddelitve premoženja vnovič izpostavil problematiko sodnega postopka z Međimursko banko, ki se je konec lanskega leta pripojila k Privredni banki Zagreb, tako, da uprava mora poiskati nove sogovornike za rešitev tega problema.

Nadalje je izpostavil neugodne razmere, ki vladajo na nepremičninskem trgu in dodatno vplivajo na nižanje vrednosti nepremičnin, ter visoke stroške, ki bi jih novoustanovljena družba imela tako z izdelavo cenitev premoženja, operativne stroške delovanja, kot tudi podvojenosti kotacije na borzi, saj matična družba Velana d.d. le-tam že kotira. Po obrazloženih odgovorih uprave je skupščina delničarjev z 99,75 % glasov podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2012.

 

Izglasovano poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, PKF revizija in svetovanje d.o.o. bo revidiral računovodske izkaze za leto 2013

Delničarji so z 99,75 % prisotnih glasov izglasovali sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki bo namenjeno kritju prenesene izgube družbe ali čiste izgube poslovnega leta. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe v letu 2013 je s 74,50 % večino bila imenovana revizijska hiša PKF revizija in svetovanje d.o.o..  

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.