Goran Gojković - vodja OMD Žito in Velana pri Društvu MDS

NatisniNatisni

Goran Gojkovič je podplomski specialist managementa in absolvent na magisterskem študiju z bogatimi vodstvenimi izkušnjami (zunanja trgovina Žito, vodenje in nadzor hčerisnkih družb, vodenje logistike v Elan Begunje, vodenje projetkov, članstva v Nadzornih  svetih Velana in Vipa Holdnig).  

V Skupini Žito je delal v Zunanji trgovini  na uvozu. Kasneje je postal tudi vodja izvoza in odgovoren za poslovanje hčernskih družb v tujini. V 2008 in 2009 je opravljal funkcijo vd direktorja hčerinske družbe v Beogradu in bil odgovoren za poslovanje hčerinskega podjetja v Zagrebu. 

Leta 2011 se je zaposlil v Elan Begunje kot vodja logistike.

Od  leta 2012 je član dveh nadzornih svetov; Velana in Vipa Holding, kjer je zaradi izglasovanja sklepa o redni likvidaciji, članstvo zamrznjeno.

Od leta 2011 dalje je Vodja Odbora malih delničarjev (OMD) Društva MDS za družbi Žito in Velana.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.