Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
TERME DOBRNA 25.01.2023 - 09:00 v konferenčni sobi Vivat v hotrelu Vita, Dobrna 46, Dobrna. AJPES z dne 20.12.2022 objava 5644252 Imenovanje članov nadzornega sveta.
LUKA KOPER 06.02.2023 - 11:00 v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper. AJPES z dne 06.01.2023 objava 5662264 Seznanitev z odstopom članice NS. Odpoklic članov NS. Imenovanje članov NS.
Elektro Maribor 07.02.2023 - 11:00 v Mariboru (Veselova ulica 6) predavalnica Akademije distribucije (vhod iz Majcigerjeve ulice 23 v Mariboru). AJPES z dne 05.01.2023 objava 5661792 Seznanitev z odstopom člana NS. Sklep o razporeditvi nerazporejenega bilančnega dobička leta 2021. Odpoklic članov NS. Imenovanje članov NS.
LEPENKA 14.02.2023 - 09:00 v sejni sobi družbe Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana. AJPES z dne 11.01.2023 objava 5666572 Preoblikovanje d.d. v d.o.o.
INTEREUROPA 14.02.2023 - 13:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje. AJPES z dne 11.01.2023 objava 5667932 Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.
H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami 15.02.2023 - 10:00 v veliki sejni sobi Atena Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, odvetniška družba d.o.o., Tavčarjeva ulica 6 v Ljubljani. AJPES z dne 12.01.2023 objava 5669015 Spremembe statuta družbe H & R d.d. Seznanitev z odstopom in imenovanje članov upravnega odbora H & R d.d. Plačila Upravenega odbora H & R d.d.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.