Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Mlinostroj 07.09.2023 - 15:00 v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5. AJPES z dne 02.08.2023 objava 5867003 Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2022. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprememba statuta.
UniCredit Banka Slovenije 11.09.2023 - 14:00 v prostorih UniCredit Banka Slovenije AJPES z dne 01.9.2023 objava 5887916 Izvolitev člana nadzornega sveta. Razno.
INTARA finančno svetovanje in posredovanje 19.09.2023 - 10:00 v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 10.08.2023 objava 5872444 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Intara, d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.
M1 19.09.2023 - 11:00 v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana. AJPES z dne 10.08.2023 objava 5872520 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d za poslovno leto 2022, skupščini. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2022. Imenovanje članov nadzornega sveta.
ZALOŽBA OBZORJA 27.09.2023 - 09:00 na sedežu Partizanska cesta 5 v Mariboru. AJPES z dne 25.08.2023 objava 5880739 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2022 in seznanitev s prejeki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022 ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
KOVINASTROJ GASTRONOM 06.10.2023 - 13:00 na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje. AJPES z dne 04.09.2023 objava 5890002 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023.
Trio Tržič 09.10.2023 - 13:00 v prostorih notarja Vojka Pintarja, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. AJPES z dne 08.09.2023 objava 5895311 Seznaninitev z letnim poročilom za leto 2022 in poročili UO o preverivi letnega poročila za leto 2022 ter s prejemki UO v letu 2022. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice UO za leto 2022. SKlepanje o pridobivanju lastnih delnic. Razno.
VIPAP VIDEM KRŠKO 13.10.2023 - 13:00 v poslovnih prostorih družbe na naslovu Tovarniška ulica 18, Krško. AJPES z dne 12.09.2023 objava 5898482 Odpoklic članov nadzornega sveta. Imenovanje Članov nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.