ZRMK

ZRMK Holding, d.d. - Kontaktni podatki

ZR Invest, d.d. (oznaka delnice: ZRHG) - prej ZRMK
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 280 81 81
Faks: +386 (1) 280 81 91
Spletna stran: www.gi-zrmk.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

ZR Invest - prej ZRMK

Oznaka delnice:

ZRHG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031111485

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

121.044,77€

31.12.2014

Število vseh delnic:

134.330

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

  185

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  37,94€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

5.096.480,20€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

Mojca Berčič

Telefon:

01 280 85 48

Email:

info@gi-zrmk.si

 

 

Vir podatkov:

Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Delničarji ZRMK soglasno potrdili vse predlagane sklepe

Delničarji družbe ZRMK, d.d. so na današnji 19. skupščini, ki je potekala na sedežu družbe, soglasno potrdili vse predlagane sklepe, ki jih je predlagal Upravni odbor (UO) družbe. Dobrih 8 tisoč EUR dobička je tako ostalo nerazporejenega, upravi odbor je prejel razrešnico za opravljeno delo v letu 2015, med tem ko bo revizijo izkazov za leto 2016 tretje leto zapored izvajala revizijska družba KPMG.

 

Ljubljana, 24. avgust 2016


 

Spodbudno poslovanje za leto 2016

Predsednik UO, mag. Boštjan Kralj se je v okviru predstavitve letnega poročila za leto 2015 dotaknil tudi poslovanja družbe v letu 2016. Ob tem je izpostavil, da za letošnje leto pričakujejo pozitiven rezultat, ki bi v prihodnjem letu omogočil tudi ponovno izplačilo dividende, sočasno pa je tudi pojasnil, so na letošnji rezultat vplivali tudi posamezni popravki vrednosti, ki so bili narejeni zaradi korektnega vrednotenja sredstev in naložb družbe.

Delničarji ZRMK potrdili vse predlagane sklepe Upravnega odbora

Na današnji 18. skupščini družbe ZRMK, d.d. so delničarji potrdili vse predlagane sklepe, ki jih je predlagal Upravi odbor družbe. Delničarji bodo v 120 dneh po skupščini prejeli dividendo v višini 0,29 EUR bruto na posamezno delnico. Upravni odbor je skoraj soglasno prejel razrešnico za delo v letu 2014, namesto pogojnega Boruta Gostiča pa so v Upravni odbor delničarji imenovali dr. Sama Gostiča. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala 5,28 % osnovnega kapitala družbe, kar je predstavljalo kar 8,2 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 27. avgust 2015


 

Stabilno poslovanje ZRMK v letu 2014

Po besedah predsednika Upravnega odbora mag. Boštjana Kralja je poslovanje družbe ZRMK v letu 2014 bilo stabilno. Družba je ustvarila dobrih 196 tisoč EUR dobička, kar so podobni okviri kot ustvarjeni dobički v preteklih letih. Poslovanje je zaznamovano z vsesplošnim položajem gradbenega sektorja v Sloveniji, na katerega ZRMK ne mora vplivati.

 

Spremembe statuta in imenovanje revizorja

Delničarji so soglasno potrdili tako predlagane spremembe statuta, kakor tudi revizorja za poslovno leto 2015 in sicer družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

Delničarji ZRMK Holdinga potrdili vse predlagane sklepe

Delničarji družbe so na današnji 17. skupščini potrdili vse predlagane sklepe in sprejeli, da bodo delničarji prejeli 0,29 EUR dividende. Upravni odbor je prejel razrešnico, hkrati pa je bil sprejet tudi sklep o zmanjšanju kapitala družbe z umikom lastnih delnic. Za člane upravnega odbora je skupščina potrdila obstoječe člane, izglasovano pa je bilo tudi pooblastilo za nakup lastnih delnic. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala kar 7,385 % osnovnega kapitala družbe oziroma skoraj 11.000 glasov.

 

Ljubljana, 26. avgust 2014


 

Rezultati v letu 2013 in delitev dobička

Družba je imel v letu 2013 relativno težko leto, saj je splošna ekonomska situacija bila relativno slaba, predvsem z vidika gradbenega sektorja. Družba se je na zaostreno situacijo ustrezno odzvala, v letu 2014 pa je že moč zaznati rahlo spodbudnejše rezultate.

Družba se je za leto 2013 odločila, da ohrani število zaposlenih in je namesto tega znižala višino plače, med tem ko so obeti za leto 2014 bistveno boljši. 

Bilančni dobiček leta 2013 tako znaša slabih 240.000 EUR, pri čemer so delničarji potrdili, da se za dividende nameni 0,29 EUR bruto na delnico, dobrih 16 tisoč EUR pa se nameni za zaposlene v družbi. Preostanek dobička (dobrih 180 tisoč EUR) je ostalo nerazporejenega.

 

Razrešnica, revizor ter sprememba statuta kapitala in statuta

Skupščina ZRMK Holding - delničarjem 0,50 € dividende, uprava umaknila pooblastilo za nakup lastnih delnic

Na današnji 14. skupščini družbe ZRMK Holding, d.d., sta pooblaščenca Društva MDS zastopala kar 4 % prisotnega kapitala, sama skupščina pa je minila brez zapletov. Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi, kjer posebej velja izpostaviti umik pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic in pa dividendo v višini 0,50 EUR za posamezno delnico, ki bo delničarjem izplačana v 90 dneh.

 

18. avgust 2011


Uprava umaknila pooblastilo za nakup lastni delnic

14. skupščina ZRMK holding

18. avgusta 2011 bo v prostorih družbe ZRMK holding, d.d. potekala 14. redna skupščina družbe, na kateri se bo med drugim odločalo tudi o spremembah statuta te družbe, preklicu pooblastila za odkup v sklad lastnih delnic, kateremu smo nasprotovali že lani. Odločali pa bomo tudi o bilančnem dobičku, seznanili se bomo z poslovanjem ter odločali o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru ter imenovali revizorja za leto 2011.

 

PO POGAJANJIH TRGOVANJE LE MED ČLANI UPRAVNEGA ODBORA IN VSTOP NOVEGA DELNIČARJA

Po lanskoletnih prizadevanjih in pogajanjih Društva MDS (Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši) z posameznimi člani upravnega odbora o možnosti izstopa malih delničarjev po pošteni ceni, je sledila odločitev posamičnih največjih lastnikov oz. upravnega odbora, da ne bodo izkoristili instituta nakupa v sklad lastnih delnic za dodatnih 10 % poleg že obstoječega sklada 8,77 % lastnih delnic. Se pa je v letošnjem ali lanskem letu dogodilo trgovanje med največjim delničarjem KOMPAS KAPITALOM, katerega lastnik je predsednik Upravnega odbora, ki je svoj lastniški delež ZRMK Holdinga, iz 20,42 % povečal na natančnih 25 % (če bi kupil le 1 delnico več bi moral podati prevzemno ponudbo) in v lastniško strukturo je vstopila HIDRIA FIN, ki ima 6,48 % lastniški delež, vse te delnice pa je prodal član upravnega odbora ČERNE GOJMIR, ki je še vedno 4,65 % lastnik družbe.

 

VSTOP HIDRIE V LASTNIŠKO STRUKTURO

ZRMK HOLDING, d.d. - Dosežen kompromis malih delničarjev z Upravnim odborom

OBVESTILO UPRAVNEGA ODBORA ZRMK HOLDINGA, d.d.
 
Danes, 12. oktobra 2010, sta nas v imenu Upravnega odbora ZRMK Holding, g. Igor Janežič in g. mag. Dušan Kapevski obvestila, da je Upravni odbor družbe ZRMK Holding, d.d., na včerajšnji seji dne, 11.10.2010, s sklepom št. 16 soglasno sprejel sklep, da na podlagi pooblastila, ki mu ga je podelila skupščina, dne, 19. avgusta 2010 ne bo odkupoval lastnih delnic pod izglasovanimi pogoji.
 
Ljubljana, 12.10.2010

 
Svojo odločitev med drugim tudi utemeljuje s poslabšanimi finančnimi razmerami v gradbeništvu in pri tem navaja, da bi denar vlagal v krepitev ekonomskega položaja družbe in njenih hčerinskih družb s ciljem realizirati zastavljene poslovne načrte. Hkrati se je Upravni odbor obvezal, da bo na prvi naslednji skupščini predlagal spremembo oz. odpravo tako sprejetega sklepa.
 
DRUŠTVO MDS UMIKA IZPODBOJNO TOŽBO
 
Mag. Vladimir Gumilar - vodja Odbora malih delničarjev (v nadaljevanju: OMD) ZRMK Holding, d.d., pri Društvu MDS in Rajko Stanković - predsednik Društva MDS, sta enotnega mnenja, da s tem odpade pravni interes in razlogi za uveljavljanje izpodbojnosti sklepa o nakupu lastnih delnic, saj smo dobili jasna zagotovila, da se sporni (predvsem prenizka cena in način) sklep ne bo izvajal s strani kompetentnih in odgovornih oseb ZRMK Holding, d.d.
 

Konsolidacija ZRMK Holdinga na plečih malih delničarjev - trenutno zaustavljena zaradi vložene tožbe Društva MDS

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je vložilo izpodbojno tožbo zoper sklep o podelitvi pooblastila upravnemu odboru ZRMK Holdinga za pridobitev lastnih delnic in posledično poenostavljenemu zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Ljubljana, 21. septembra 2010


 

IZPODBOJNA TOŽBA ZOPER SKLEP O PODELITVI POOBLASTIL UPRAVI ZA PRIDOBIVANJE DELNIC V SKLAD LASTNIH DELNIC

Kot je na skupščini napovedal predsednik Društva MDS Rajko Stanković, je Društvo MDS po pooblastilu delničarja vložilo izpodbojno tožbo na pristojno sodišče, s katero zahteva ničnost oz. razveljavitev sprejetih sklepov pod točko 4. dnevnega reda.

 

UPRAVNI ODBOR BI BREZ LASTNEGA DENARJA POVEČEVAL DELEŽ IZ SEDANJIH 66,33 % NA 81,17 % (ČE BI UMAKNIL VSEH 26.909 DELNIC), BREZ 1 CENTA LASTNIH SREDSTEV

Če zanemarimo prenizko postavljene maksimalne odkupne cene v sklad lastnih delnic (le-ta znaša zgolj 20 EUR), proti kateri so pooblaščenci Društva MDS glasovali PROTI, je najbolj nenavadno pri tem, da družba (beri: UPRAVNI ODBOR) želi s tem sklepom, poleg obstoječega sklada lastnih delnic (12.909 delnic, kar predstavlja 8,77 %) pridobiti pooblastilo za nakup dodatnih 14.000 delnic (9,5 %), ne da bi pred tem umaknila prej omenjeni sklad lastnih delnic.

Pri tem ne gre pozabiti, da bi člani upravnega odbora povečali skupni delež iz 66,33 % na kar 81,17 %, ne da bi pri tem vložili niti 1 centa svojega denarja, ampak to počnejo z uporabo denarja vseh delničarjev oz. družbe.

Upravni odbor bi torej ob vsakokratnem nakupu umikal nakupljene delnice, kar pomeni, da bi lahko umaknili kar 9,5 %  kapitala, ob že vzpostavljenemu skladu lastnih delnic v višini 8,77 % !

13. skupščina ZRMK Holdinga - zavrnjen predlog za višjo dividendo in napovedana izpodbojna tožbe s strani Društva MDS

Pooblaščenci Društva MDS so se udeležili 13. redne skupščine družbe ZRMK Holding, d.d., na kateri se je med drugim odločalo tudi o sprejemu bilančnega dobička po lani sprejetem statutu, pooblastilu upravnemu odboru za pridobitev lastnih delnic in posledično poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ter zakonskim uskladitvam statuta družbe z novelo ZGD-1C.

19. avgust 2010

Društvo MDS in Odbor malih delničarjev ZRMK Holding v okviru Društva MDS sta že lani aktivno sodelovala na dveh skupščinah družbe. Rezultat tega je bil nov statut družbe, ki omogoča delitev dobička tako med delničarje, kot zaposlene. K temu so pripomogli poleg Uroša Križanca LL.m. pravnega zastopnika Društva MDS tudi predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je največji manjšinski delničar družbe ZRMK Holding.


IZPODBOJNA TOŽBA ZOPER SKLEP O PODELITVI POOBLASTIL UPRAVI ZA PRIDOBIVANJE DELNIC V SKLAD LASTNIH DELNIC

Pooblaščenci Društva MDS so nasprotovali sprejemu sklepa, s katerim se Upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje delnic v sklad lastnih delnic. Po vedenju Društva MDS so se posli pridobivanja delnic lani in letos odvili v višini 25 do 35 EUR za posamezno delnico.

Zaradi prenizko postavljene maksimalne odkupne cene v sklad lastnih delnic (le ta znaša zgolj 20 EUR) so pooblaščenci glasovali PROTI predlogu upravnega odbora in ob tem napovedali tudi izpodbojno tožbo. Najbolj nenavadno pri tem pa je, da je družba želela s tem sklepom, poleg obstoječega sklada lastnih delnic (12.909, ki predstavlja 8,77 %, pridobiti pooblastilo za nakup dodatnih 14.000 delnic (9,5 %), brez da bi pred tem umaknila prej omenjeni sklad lastnih delnic.

Če torej poenostavimo; Upravni odbor bi ob vsakokratnem nakupu, umikal nakupljene delnice in to bi lahko umaknili kar 9,5 %  kapitala, ob že vspostavljenemu skladu lastnih delnic v višini 8,77 %, pri tem pa oškodoval predvsem male delničarje, katerih lastništvo bi padlo pod 10 % celotnega kapitala družbe. Gre za poskus prikritega iztisa malih delničarjev, po vnaprej določeni ceni in ne po pošteni vrednosti. Ker so člani upravnega odbora hkrati tudi največji lastniki družbe ZRMK Holding, uporaba instrumenta 389. člena ZGD-1C  ne bi bila mogoča, saj nihče od glavnih delničarjev ne presega 90 % lastniškega praga.

1. obletnica delovanja Društva MDS - poročilo iz tiskovne konference

Danes, 8. aprila 2010 mineva točno 1 leto od ustanovitve Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (s kratico Društvo MDS).


V petek, 2. aprila 2010 se je v City hotelu odvijala tiskovna konferenca Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS), katere namen je bil predstavitev 1 letnega delovanja Društva in hkrati tudi predstavitvi tekoče problematike in projektov Društva. O poteku konference so poročali tudi časniki Delo, Finance, Večer in Žurnal24.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je sprva na kratko predstavil delovanje Društva, ki je v enem letu delovanja uspelo vzpostaviti vse potrebne elemente in infrastrukturo za nadaljnje podvige, ki postajajo vedno bolj številčni in tudi bolj zahtevni. Poleg zastopanja na številnih skupščinah, preko organiziranega zbiranja pooblastil, je Društvu uspelo vzpostaviti preko 20 Odborov malih delničarjev (OMD) v slovenskih gospodarskih družbah.

 

Vir: Svet (Kanal A)

Poleg zastopanja interesov malih delničarjev tako na skupščinah kot tudi izven formalnega zasedanja skupščin,  si Društvo MDS prizadeva vzpostaviti spletni portal, ki bo vsakem obiskovalcu nudilo ključne informacije na enem mestu in bo istočasno prispevalo k večjemu osveščanju zainteresirane javnosti. Slednje je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev, zato si bo Društvo MDS tudi v prihodnosti prizadevalo za promptno obveščanje in informiranje malih delničarjev.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.