Mladinska knjiga založba

Mladinska knjiga Založba, d.d.

Mladinska knjiga Založba, d.d. (oznaka delnice: MKZG)
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 241 30 00
Faks: +386 (1) 425 28 66
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Mladinska knjiga založba

Oznaka delnice:

MKZG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031111816

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

5.141.149,22€

31.12.2019

Število vseh delnic:

1.232.025

31.12.2019

Lastne delnice:

40.500

31.12.2019

Število delničarjev:

  579

31.12.2014*

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  26,36€

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  

 

Tržna kapitalizacija

40.102.413,75€

31.12.2014*

     

Kontakt za vlagatelje:

Barbara Tomšič

Telefon:

01 241 36 80

Email:

info@mladinska.com

 

 

Vir podatkov:

*Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Jože Možina odpoklican iz nadzornega sveta Mladinske knjige

Medij: Delo (Gospodarstvo)  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 18. avgust 2022 Stran: 17

Novi člani nadzornega sveto so Taja Kuhar, Duško Kos in Milena Fornazarič.

Delničarji Mladinske knjige so na današnji skupščini še pred iztekom mandata odpoklicali dosedanje člane nadzornega sveta Nino Marin, Jožeta Možino in Petra Kavčiča ter za dobo štirih let na njihova mesta imenovali Tajo Kuhar, Duška Kosa in Mileno Fornazarič. Obenem so sprejeli sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen.

Marinovo in Možino so delničarji družbe Mladinska knjiga Založba v nadzorni svet imenovali na skupščini 28. aprila letos. Kavčič pa je za nadzornika imenovan na skupščini 25. avgusta 2020. V nadzornem svetu sta sicer še Nuška Berki in Andrej Gale.

Kot so po današnji skupščini sporočili iz družbe, so delničarji potrdili tudi spremembo statuta, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, in sicer je po novem potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Za spremembo statuta pa bo odslej potrebna kapitalska večina (tri četrtine) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Odpoklic dosedanjih in imenovanje novih članov nadzornega sveta ter spremembo statuta je konec julija predlagala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), 83-lastnica družbe Mladinska knjiga Založba. Delničarji so se na današnji skupščini prav tako seznanili z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2021.

Družba je v lanskem poslovnem letu ustvarila 19,88 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in ga zaključila čistim dobičkom v višini 863.719 evrov. Zaradi prenesenega čistega dobička v višini 62.138 evrov bilančni dobiček družbe tako znaša 925.857 evrov.

Skupščina je sprejela sklep, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. Poleg tega je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za poslovno leto 2021.

Za revizijo poslovanja družbe za poslovno obdobje 2022-2024 je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, ki je revizijo opravljala že v minulih letih, so še pojasnili v sporočilu za javnost.

Delničarji MKZ brez dividend in odpoklic treh in izvolitev treh novih članov nadzornega odbora

Delničarji Mladinske knjige so na današnji skupščini še pred iztekom mandata odpoklicali dosedanje člane nadzornega sveta Nino Marin, Jožeta Možino in Petra Kavčiča ter za dobo štirih let na njihova mesta imenovali Tajo Kuhar, Duška Kosa in Mileno Fornazarič. Obenem so sprejeli sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen.

Ljubljana, 18.08.2022

Predlagajo odpoklic nadzornikov Mladinske knjige

Medij: Delo (Gospodarstvo)  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Sobota, 23. julij 2022 2022 Stran: 17

Na skupščini avgusta bi odpoklicali Jožeta Možino in Nino Marin, kije kariero začela v odvetniški pisarni Francija Matoza Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), 83-odstotna lastnica družbe Mladinska knjiga Založba, za prihajajočo skupščino delničarjev predlaga sklep o odpoklicu treh nadzornikov, med drugim novinarja in urednika na RTVS Jožeta Možine ter Nine Marin, ki je kariero začela v odvetniški pisarni Francija Matoza. Predlaga tudi spremembe statuta.

Poleg odpoklica Možine in Marinove, ki so ju delničarji na čelu s tako imenovano slabo banko v nadzorni svet skupaj z izvršnim direktorjem DUTB Matejem Pircem imenovali konec aprila, DUTB predlaga še odpoklic Petra Kavčiča, za imenovanje v nadzorni svet pa predlaga Tajo Kuhar, Duška Kosa in Mileno Fornazarič, je razvidno z dopolnjenega dnevnega reda skupščine.

V nadzornem svetu sta sicer še Nuška Berki in Andrej Gale. Po tistem, ko je skupščina na predlog DUTB pod tedanjim vodstvom aprila med potrjenimi spremembami statuta prag za odpoklic nadzornikov z zakonskih najmanj 75 odstotkov v noveliranem statutu dvignila na 80 odstotkov, zdaj tako imenovana slaba banka predlaga vrnitev praga na 75 odstotkov. Predlaga tudi rešitve za primer odstopa nadzornika, česar statut do zdaj po njihovih navedbah ni urejal.

Spremembe predlagajo po kadrovskih rošadah na DUTB, ki so sledile imenovanju nove vlade.

Ta je v vlogi skupščine na svoji prvi seji razrešila dotedanje neizvršne direktorje Gregorja Planteua, Aleksandra Lozeja in Alenko Urnaut Ropoša. Franci Matoz, ki je bil predsednik upravnega odbora, pa je ob imenovanju nove vlade odstopil sam. Na njihova mesta je vlada imenovala Žigo Debeljaka, Miho Resmana, Diano Milivojevič in Roka Marolta. Novi predsednik uprave DUTB je nekaj dni zatem postal Debeljak, sicer nekdanji prvi mož Mercatorja. Novi upravni odbor je pozneje s položaja izvršnih direktorjev DUTB odpoklical Andreja Lazarja in Kristino Šteblaj ter za v. d. izvršnih direktorjev imenovali Mitjo Križaja in Žigo Pfeiferja.

Od dosedanjih izvršnih direktorjev je ostal le Matej Pirc. DUTB je sicer v okviru prevzemne ponudbe, ki se je pred kratkim iztekla, svoj lastniški delež v Mladinski knjigi Založbi povečala z nekaj več kot 51 odstotkov na nekaj več kot 83 odstotkov. Na skupščini 18. avgusta bodo delničarji z DUTB na čelu med drugim glasovali o predlogu vodstva, da bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 925.857 evrov ostane nerazporejen.

DUTB je povečala delež v Mladinski knjigi

Medij: Delo  Avtorji: Nejc Gole  Teme:  Elektro Ljubljana, mali delničarji Datum: Sobota , 7. maj 2022 Stran: 17

DUTB je povečala delež v Mladinski knjigi Pod črto Družba za upravljanje terjatev bank je s prevzemno ponudbo pridobila dodatnih 32,25 odstotka vseh delnic Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je s prevzemno ponudbo pridobila dodatnih 32,25 odstotka vseh delnic Mladinske knjige. Slaba banka ima tako v lasti skupaj 83,47 odstotka delnic založbe. Prevzemno ponudbo je sprejel tudi drugi največji lastnik, družba TCK v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostiča. Nejc Cole DUTB je objavila prevzemno ponudbo za delnice Mladinske knjige. Ponudbo je sprejelo 198 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 397.291 delnic, kar je 32,25 odstotka vseh izdanih delnic. DUTB ima zdaj skupaj 1.028.408 delnic oziroma 83,47 odstotka vseh delnic največje slovenske založbe. S tem je bila prevzemna ponudba uspešna, je razvidno iz obvestila o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic Mladinske knjige, ki je objavljen v Delu. Slaba banka je za delnico ponujala 8,90 evra. Za prevzem 397.291 delnic je tako morala odšteti dobrih 3,5 milijona evrov. Pred prevzemno ponudbo je imela DUTB 51-odstotni delež, drugi največji delničar je bila družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem. Ta je v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited Miodraga Kostiča.

Glede na objavljene podatke je tudi TCK prodal svoj delež.

Ker ima Mladinska knjiga še dobre tri odstotke lastnih delnic, v lastniški strukturi založbe ostaja še 208 malih delničarjev, ki imajo v lasti 163.117 delnic oziroma 13,24-odstotni delež v osnovnem kapitalu, je pojasnil predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (DRUŠTVO MDS) Rajko Stankovič. Ta je ocenil, da nekateri mali delničarji niso sprejeli ponudbe, ker niso pričakovali, da jo bo Kostič sprejel. Pokazatelj, da bo Kostič prodal delnice, je bila po njegovih besedah njegova neudeležba na skupščini prejšnji mesec, kjer je DUTB prevetrila nadzorni svet. Stankovič meni, da bo DUTB poskusila doseči 90-odstotni lastniški delež, potem bo sledila iztisnitev malih delničarjev po prevzemni I ceni. V MDS so bili sicer nad ponujeno ceno v prevzemni ponudbi razočarani. Opozorili so, da DUTB vrednoti celotno premoženje družbe na zgolj slabih 11 milijonov evrov, medtem ko je knjigovodska vrednost njenega kapitala konec lanskega leta znašala 30,5 milijona evrov. Tveganje novega nadzornega sveta Stankovič je opozoril tudi na tveganje, da bo nadzor družbe »razvodenel oziroma bo zasledoval drugačne interese, kot so interesi Mladinske knjige«.

Skupščina je namreč konec aprila na predlog DUTB z mesta člana nadzornega sveta odpoklicala Andreja Božiča oziroma, kot pravi Stankovič, odpoklicali so uspešnega nekdanjega sanatorja in člana SDH ter ga nadomestili z 31-letno pravnico Nino Marin in Jožetom Možino, pisateljem brez nadzorniških izkušenj. Nov mandat je zbor delničarjev podelil Mateju Pircu, sicer izvršnemu direktorju DUTB, kar pa so podprli tudi mali delničarji. Prag za odpoklic nadzornikov je aprilska skupščina na predlog DUTB dvignila z zakonskih najmanj 75 odstotkov na 80 odstotkov. 

 

DUTB imenoval 3 člane nadzornega sveta MKZ d.d. in dvignil prag za odpoklic iz NS iz zakonskih 75 % na 80 %

Skupščina Mladinske knjige Založbe d.d. (v nadaljevanju MKZ) je potrdila vse tri nadzornike, ki so bili predlagani v sklicu in potrdila spremembe statuta. Skupščine se je udeležilo le 57,55 % delničarjev z glasovalnimi pravicami od tega je tako DUTB imel 92,32 vseh glasovalnih pravic, odsotni na skupščini pa so bili drugi večji delničarji, med njimi tudi drugi največji delničar TCK d.o.o. v lasti Miodraga Kostića, ki je lastnik 18,44 % vseh delnic MKZ d.d., kar morda kaže, da je oziroma verjetno bo sprejel prevzemno ponudbo DUTB, ki se izteče 03 maja 2022 ob 12 uri in za 1 delnico MKZG ponuja 8,90 EUR.

 

Ljubljana, 28.04.2022

 

Skupščina je odpoklicala Andreja Božiča z mesta člana NS MKZ in imenovala tri nove nadzornike

 

DUTB in nekdanji član uprave MKZ Andrej Cunder sta prispevala 654.518 glasov oz. 99,13 % od 660.262 glasov za razrešitev Andreja Božiča, proti je glasoval pooblaščenec Društva MDS Borut Frantar, ki je zastopal 3,29 % glasovalnih pravic oz. 22.491 delnic in še dva manjša delničarja, ki sta bila skupaj lastnika 814 delnic.

Drugi mandat v NS MKZ d.d. je dobil Matej Pirc izvršni direktor DUTB, ki je od leta 2018 tudi predsednik NS MKZ d.d. Predstavniku kapitala Petru Kavčič, ki ima še veljaven mandat, pa sta se na novo pridružila še dva nadzornika, in sicer Jože Možina, novinar in urednik z RTV in Nina Marin, pravnica v odvetniški pisarni Matoz, ki je najprej po sklicu umaknila soglasje za imenovanje, tik pred skupščino pa ga je ponovno podala.  

DUTB v predstavitvi Jože Možine v predlogu sklica skupščine sicer ni navedel konkretnih nadzorniških izkušenj. Družba piše, da je zgodovinar, sociolog in novinar z doktoratom iz zgodovine, da je bil med letoma 2006 in 2010 direktor TV Slovenija, kjer je še danes zaposlen.

Nina Marin pa je po navedbah v predlogu 30-letna magistrica prava. Do aprila je bila zaposlena kot sekretarka v kabinetu ministra za finance Andreja Širclja, kjer je po pooblastilu opravljala tudi delo vršilke dolžnosti vodje službe za pravne zadeve. Nato pa jo je DUTB imenovala za direktorico Istrabenza in članico uprave Istrabenz Turizma. Od novembra je nadzornica železničarskega gradbenega podjetja SŽ-ŽGP, od lani pa tudi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Marinova je sicer konec marca – torej nekaj dni po tistem, ko je bil predlog javno objavljen – umaknila kandidaturo, razloga pa v dopisu ni navedla. Pred zasedanjem skupščine pa je svoj umik preklicala. Z zasedbo nadzorniškega stolčka v Mladinski knjigi Založba je torej Marin izpolnila kvoto treh nadzorniških položajev, kolikor jih ima lahko posameznik.

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe sicer sestavlja šest članov, od katerih so štirje predstavniki kapitala, v njem sedijo pa sta še predstavnika delavcev Nuška Berki in Andrej Gale.

 

Sprejete spremembe statuta tudi v luči prihajajočih sprememb po volitvah

Skupščina je na današnji seji sprejela tudi spremembe statuta družbe, pri čemer so izbrisali naslednje dejavnosti družbe: drugo denarno posredništvo, dejavnost holdingov, dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov, dejavnost finančnega zakupa, drugo kreditiranje in drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov. 

Skupščina je na predlog DUTB, ki je v postopku prevzema Mladinske knjige Založbe, spremenila tudi prag za odpoklic nadzornikov iz zakonskih 75 odstotkov na 80 odstotkov, s katerim želijo verjetno otežiti morebitni odpoklic, ko se konstituira nova Vlada RS in novo vodstvo SDH, ki bo po novem zaradi skorajšnje pripojitve DUTB tisti, k i bo uresničeval glasovalne pravice na skupščinah. Na izgasovane spremembe statuta je bila s strani pooblaščenca Društva MDS  Boruta Frantarja napovedana izpodbojna tožba.

Kaj se bo zgodilo z Mladinsko knjigo?

Ljubljana, 09. april 2022

Za ogled prispevka novinarke Janje Koren iz oddaje TV Dnevnik 1 na TV SLO1 ob 19.00 uri z dne 09. aprila 2022 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

DUTB objavila prevzemno ponudbo za Mladinsko knjigo Založbo

Medij: STA  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 29. marca 2022 Ura: 13.38  Vir: TUKAJ 

Ljubljana, 29. marca - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes objavila prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Mladinska knjiga Založba, ki jih še nima v lasti. Ponudba se nanaša na nekaj manj kot 601.000 delnic oz. 48,77 odstotka vseh, DUTB za delnico ponuja 8,90 evra. Ponudba velja od 30. marca do 3. maja.

DUTB že ima v lasti 631.117 delnic oz. okoli 51,23 odstotka vseh delnic Mladinske knjige Založbe, ponudba se nanaša na preostalih 600.908 delnic. DUTB za vsako delnico ponuja 8,90 evra v denarju. Prag uspešnosti ponudbe ni določen, je razvidno iz ponudbe, objavljene v časniku Delo.

Prevzem 48,77-odstotnega deleža Mladinske knjige Založbe bi bil po tej ceni vreden okoli 5,35 milijona evrov.

Drugi največji delničar Mladinske knjige Založbe je družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem, okoli 3,3 odstotka je lastnih delnic, je razvidno iz aplikacije protikorupcijske komisije Erar. Družba TCK, ki je bila nekdaj del Hete, slabe banke avstrijske banke Hypo, je od junija 2020 v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Založba ima tudi skoraj petino malih delničarjev.

V Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS) so nad ponujeno ceno v prevzemni ponudbo razočarani. Menijo, da ta ne odraža dejanske vrednosti družbe Mladinska knjiga Založba, saj po njej, kot opozarjajo, DUTB vrednoti celotno premoženje družbe zgolj na slabih 11 milijonov evrov. Ob tem v društvu MDS izpostavljajo knjigovodsko vrednost kapitala družbe, ki je konec lanskega leta znašala 30,5 milijona evrov.

Družba Mladinska knjiga Založba je imela po navedbah društva konec leta 2020 za 12,4 milijona evrov rezerv iz dobička, ki bi bili lahko podlaga za izplačilo dividend. "DUTB si bo tako lahko kupnino za preostale delnice povrnil že takoj po prevzemu, samo z izplačilom dividende iz rezerv iz dobička," so v društvu MDS zapisali v sporočilu za javnost.

V društvu so postregli tudi s podatki o lanskem poslovanju družbe Mladinska knjiga Založba. Ti kažejo, da je družba močno presegla rezultate v 2020 in tudi načrte za lani. Po prvih podatkih je ustvarila slabih 71 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, EBITDA je znašal 5,6 milijona evrov, dobiček iz poslovanja 2,4 milijona evrov, čisti dobiček pa 1,9 milijona evrov, so še navedli v društvu MDS in se ob tem vprašali, ali se bo v času veljavnosti prevzemne ponudbe DUTB opogumil kak drug investitor in ponudil višjo konkurenčno ponudbo, ki bo bolj odražala dejansko vrednost Mladinske knjige Založbe.

Uprava Mladinske knjige Založbe je na zahtevo DUTB za 28. april sklicala skupščino, na kateri bodo delničarji na predlog DUTB odločali o odpoklicu Andreja Božiča z mesta člana nadzornega sveta ter imenovanju Jožeta Možine, Mateja Pirca in Nine Marin v nadzorni svet.

DUTB bi Mladinsko knjigo le za tretjino knjigovodske vrednosti

Medij: Večer Avtorji: Srečko Klapš Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 29. marca 2022 Vir: TUKAJ

Družba za upravljanje terjatev bank ponuja le 8,90 evra za preostale delnice Mladinske knjige. V Društvu MDS razočarani, saj ponudba ne odraža dejanske vrednosti

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes V delu objavila prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Mladinska knjiga Založba, ki jih še nima v lasti. Ponudba se nanaša na nekaj manj kot 601.000 delnic oziroma 48,77 odstotka vseh, DUTB za delnico ponuja 8,90 evra, ponudba pa velja od 30. marca do 3. maja. Prag uspešnosti ponudbe ni določen, je razvidno iz ponudbe, objavljene v časniku Delo. Prevzem 48,77-odstotnega deleža Mladinske knjige Založbe bi bil po tej ceni vreden okoli 5,35 milijona evrov.

Drugi največji delničar Mladinske knjige Založbe je družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem, okoli 3,3 odstotka je lastnih delnic, je razvidno iz aplikacije protikorupcijske komisije Erar. Slovenska tiskovna agencija objavlja, da je družba TCK, ki je bila nekdaj del Hete, slabe banke avstrijske banke Hypo, je od junija 2020 v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited srbskega poslovneža Miodraga Kostića.

Uprava Mladinske knjige Založbe je na zahtevo DUTB za 28. april sklicala skupščino, na kateri bodo delničarji na predlog DUTB odločali o odpoklicu Andreja Božiča z mesta člana nadzornega sveta ter imenovanju Jožeta MožineMateja Pirca in Nine Marin v nadzorni svet.

Na ponudbo DUTB se je odzvalo Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS), ki mu predseduje Rajko Stanković, ki je kot so zapisali razočarano nad nizko prevzemno ponudbo DUTB za preostale delnice družbe Mladinska knjiga Založba. Menijo še, da si DUTB lahko kupnino za preostale delnice povrne že takoj po prevzemu, samo z izplačilom dividende iz rezerv iz dobička. Kot pojasnjujejo DUTB vrednoti MKZ na zgolj 10,96 milijona evrov in ponuja malim in manjšinskim delničarjem zgolj 33,28 odstotka knjigovodske vrednosti, ki je 31. decembra znašala 26,74 evrov. Tako DUTB za preostalih 600.908 delnic, ki jih nima v lasti ponuja zgolj 5.348.081,20 evra.

"Spomnimo, da je imela družba na 31. decembra 2020 za 14.438.791 evrov rezerv iz dobička, ki bi bili lahko podlaga za izplačilo dividend, kar nakazuje možnost, da si bo DUTB lahko nemudoma povrnil celotno kupnino v višini 5.348.081,20 evra, po uspešnem prevzemu.  Podatki o poslovanju družbe za leto 2021 še kažejo, da je družba močno presegla rezultate preteklega leta, kot tudi načrtovane za leto 2021, saj je Skupina Mladinska knjiga v letu 2021 po preliminarnih rezultatih ustvarila 70,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 1.9 milijona evrov čistega dobička. Ob čemer ima (po oceni) zgolj še 2,15 milijona evrov finančnega dolga," še menijo v MDS.

 

Prevzemna ponudba DUTB za delnice MKZ izredno nizka

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) je razočarano nad nizko prevzemno ponudbo DUTB za preostale delnice družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (v nadaljevanju MKZ). DUTB si bo lahko kupnino za preostale delnice povrnil že takoj po prevzemu, samo z izplačilom dividende iz rezerv iz dobička.

 

Ljubljana, 29.03.2021

 

DUTB vrednoti 100 % MKZ na zgolj 10,96 mio EUR in ponuja malim in manjšinskim delničarjem zgolj 33,28 % knjigovodske vrednosti

 

Danes je v časniku Delo bila objavljena prevzemna ponudba DUTB za vse preostale delnice MKZ, ki niso v lasti DUTB, s katero le ta ponuja preostalim delničarjem 8,90 EUR za 1 delnico MKZG, kar znaša zgolj 33,29 % knjigovodske vrednosti delnice MKZG, ki na dan 31.12.2021 znaša 26,74 EUR.

Prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. si lahko ogledate TUKAJ.

 

V Društvu MDS smo nad ponudbo izjemno razočarani in menimo, da ne odraža dejanske vrednosti MKZ, saj po njej DUTB vrednoti celotno premoženje Mladinske knjige založbe zgolj na 10.965.022,50 EUR (opomba vseh delnic MKZG je 1.232.025). Za primerjavo povejmo, da je knjigovodska vrednost kapitala MKZ d.d. na dan 31.12.2021 znašala 30.480.298,50 EUR.

 

Tako DUTB za preostalih 600.908 delnic, ki jih nima v lasti ponuja zgolj 5.348.081,20 EUR, kar je za 2.130.335,80 EUR manj kot je naprimer denarnih sredstev na TRR računu MKZ konec leta 2021.

 

Kot smo zapisali v našem sporočilu dne 02. marca 2022, smo bili obveščeni, da se je združila skupina manjšinski in malih delničarjev katerih delež dosega 24.24 % osnovnega kapital z namenom maksimiranja kupnine njihovih deležev, in tudi oni so pričakovali prevzemno ponudb, ki bi odražala dejansko vrednosti MKZ d.d. Zato se pojavlja vprašanje ali bo morda v času veljavnosti prevzemne ponudbe DUTB, prišla kakšna druga višja konkurenčna ponudba, ki bo ponudila višjo kupnino za delnice MKZ d.d.?  

 

Ali si bo DUTB kupnino povrnil že takoj po prevzemu?

 

Spomnimo, da je imela družba na 31.12.2020 za 14.438.791,00 EUR rezerv iz dobička, ki bi bili lahko podlaga za izplačilo dividend, kar nakazuje možnost, da si bo DUTB lahko nemudoma povrnil celotno kupnino v višini 5.348.081,20 EUR, po uspešnem prevzemu. V tem primeru bi porabil zgolj 37,02 % rezerv iz dobička in tam pustil še vedno 9.090.709,80 EUR in s tem nebi v ničemer ogrozil poslovanje MKZ d.d.

 

Zelo uspešno poslovanje MKZ d.d. v letu 2021

 

Podatki o poslovanju družbe za leto 2021 kažejo, da je družba močno presegla rezultate preteklega leta, kot tudi plane za leto 2021, saj je Skupina Mladinska knjiga v letu 2021 po preliminarnih rezultatih ustvarila 70.897.809,00 EUR čistih prihodkov od prodaje. EBITDA (z vplivom MSRP 16) je bil v višini 5.609.037,00 EUR, dobiček iz poslovanja (EBIT) 2.439.803,00 EUR, čisti dobiček pa 1.879.499,00 EUR.

 

Skupina Mladinska knjiga je v letu 2021 uspešno upravljala tudi s sredstvi družbe. Sredstva družbe so se nekoliko znižala, na račun odprodaje naložbene nepremičnine, ter nižjih investicij od amortizacije. Močno so se znižale tudi finančne obveznosti in sicer za 3.473.000,00 EUR, povečala pa denarna sredstva na računu, ki znašajo 7.478.417,00 EUR, oziroma že kar 6,27 EUR na delnico.

Skupina Mladinska knjiga ima (po oceni) zgolj še 2.145.000,00 EUR finančnega dolga (brez vpliva MSRP 16).

 

 

POTENCIAL IN PLANI NISO ODRAŽENI V PREVZEMNI CENI

 

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki znašajo 29.046.534,00 EUR, je tudi nepremičnina na elitni lokaciji v središču Ljubljane, na Slovenski cesti, kjer je tudi sedež družbe. Družba ima tam 8.800 m2 poslovnih prostorov, od tega približno 7.500 m2 pisarniških prostorov, kjer dela 250 zaposlenih. Število zaposlenih se je v zadnjih 10 letih prepolovilo, prostore pa se ni prilagodilo trenutnemu stanju. Prostorski presežki so neizkoriščeni in predstavljajo potencial za v bodoče. Prostorski presežki tako predstavljajo poslovno nepotrebno premoženje.

 

Uprava in nadzorni svet sta konec 2021 sprejela novo Strategijo do leta 2025.

 

Plan je rast prihodkov, marž in produktivnosti. Za leto 2025 se tako načrtuje:

 

  • čisti prihodki od prodaje: 87.363.477,00 EUR
  • dobiček iz poslovanja (EBIT): 6.240.244,00 EUR
  • čisti dobiček: 5.346.979,00 EUR

 

OCENA VREDNOSTI

 

Dejstvo je, da je bila Skupina Mladinska knjiga uspešno finančno in poslovno prestrukturirana. S prestrukturiranjem, pa se je močno povečala tudi vrednost lastniškega kapitala.

 

Po podatkih Bloomberga, Capital IQ in Stern, so družbe konec februarja 2022 v razvitem svetu v panogi založništva vrednotene v mediani po 9,57 kratniku EV/EBITDA. Ob tej primerljivi predpostavki, znaša vrednost Mladinske knjige 52.030.617,09 EUR.

 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.