SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 12 min 45 sec ago

SAVA RE, d.d. – sprejeta dividenda

Tue, 06/06/2023 - 12:10

Pridobivanje lastnih delnic

Tue, 06/06/2023 - 09:03

AGM: Result of general meeting

Mon, 05/06/2023 - 16:01

Obvestilo o sklepih skupščine

Mon, 05/06/2023 - 16:01

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic

Mon, 05/06/2023 - 13:25
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.