Vzajemna

Vzajemna, d.v.z. - Kontaktni podatki

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
Vošnjakova ulica 2
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 471 87 00
Faks: +386 (1) 471 88 51
Spletna stran: www.vzajemna.si

Vzajemna pod absolutno kontrolo Štajerske gospodarske zbornice in Romana Glaserja

Danes so na Vzajemni, d.v.z., potekale volitve za 15 novih zastopnikov in kot smo pravilno napovedali že 21. marca 2013, so predstavniki Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ) poleg 12 obstoječih predstavnikov, dobili še najmanj 11 predstavnikov od 15 voljenih in imajo tako absolutno večino najmanj 23 od 45 zastopnikov.

Čeprav smo vsi mislili, da se prevzem Vzajemne s strani ene interesne skupine ne more zgoditi, se je slednje izkazalo za popolnoma zgrešeno in zmotno. Spomnimo se le volitev pred dvemi leti, ko so v skupščino Vzajemne izvolili 18 zastopnikov iz ŠGZ, ki jo vodi Roman Glaser, njegova desna roka pa je sekretarka ŠGZ, sicer tudi predsednica NS Vzajemne Aleksandra Podgornik. Ob njej v NS sedi tudi Boris Pipan, sicer sorodnik Romana Glaserja, ki je javnosti bolj poznan tudi po 'uspešnem prevzemu in kasnejši prodaji' Etre 33.

 

Ljubljana, 02. julij 2013


 

Preostalih 30 članov skupščine Vzajemne je izvolilo 15 novih članov skupščine Vzajemne

Tako je danes večina odločala o manjšini in glede na znana razmerja se je uresničila napoved, da je interesna skupina ŠGZ, iz dosedanjih 18 prišla kar do najmanj 23 predstavnikov in tako absolutne oblasti v 45 članski skupščini. Tako se je formalno tudi zaključil prevzem Vzajemne, ki je pod kontrolo Romana Glaserja, njegove sekretarke v ŠGZ, Aleksandre Podgornik ter Borisa Pipana, ki je tudi v sorodstvenem razmerju z Glaserjem.

 

Ali se Katji Jelarčič dokončno »maje« stolček?

Ali bo AZN ukrepala in preprečila prevzem Vzajemne - novi šef Vzajemne brez izkušenj v zavarovalništvu?!

Spomnimo, dne 21. marca 2013 je Rajko Stanković kot zavarovanec Vzajemne, d.v.z., javnost obvestil o izidu žreba, katerega posledice bo občutilo 15 izvoljenih zastopnikov zavarovancev po preteku dveh let od izvolitve. Takrat je tudi pravilno napovedal, da si bo interesna skupina pod vodstvom Aleksandre Podogornik podredila Vzajemno, d.v.z., kar je danes tudi z imenovanjem novega šefa, Aleša Mikelna »de facto« tudi izvedla.

 

Ljubljana, 17. april 2013


 

Novi šef brez ene same izkušnje v zavarovalništvu?!

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je Aleš Mikeln, po izobrazbi diplomirani inženir strojništva, trenutno zaposlen kot direktor družb Swaty, d.d. in Comet, d.o.o., v preteklosti pa je deloval v Železarnah Ravne, Noži Ravne in pa v Palomi. Iz dostopnih podatkov o g. Mikelnu nas zanima, na osnovi česa je NS Vzajemne imenoval strokovnjaka za strojništvo, ki je v svoji karieri deloval izključno v proizvodnji in ni razvidno niti ene izkušnje iz področja storitvenega sektorja, kaj šele zavarovalništva.

 

Predsednica NS Vzajemne, Aleksandra Podgornik za odnose z javnostjo najela agencijo Dialog SI.NET, d.o.o., katere direktor in tajnica sta bila ovadena zaradi »podkupovalne afere«

Kot je bilo razkrito v časniku Finance, dne 1.2.2013, so kriminalisti na pristojnemu državnem tožilstvu ovadili lastnika in direktorja PR agencije Dialog, Branka Voduška in njegovo tajnico, saj so jih varnostne kamere posnele na treh poštah v Ljubljani, kako plačujeta položnice, na katerih je kot vplačnik naveden Simon Toplak, kot prejemnik pa Društvo Mali delničarji Slovenije z namenom diskreditacije tako Simona Toplaka kot Rajka Stankovića, ki opozarjata na nepravilnosti pri prevzemanju Perutnine Ptuj - kar je dokazala tudi že izvedena posebna revizija. Na osnovi navedenega upamo, da sedaj sporna agencija ne bo postala še hišna agencija Vzajemne, d.v.z., saj je to že v Perutnini Ptuj in na Štajerski gospodarski zbornici.

 

Javni poziv tožilstvu in organom pregona

AZN ažurno preverja morebitne napake pri žrebu za odpoklic 15 članov skupščine Vzajemne, d.v.z., Rajko Stanković pripravlja tudi predlog sprememb zakonodaje

Spomnimo, dne 21. marca 2013 je Rajko Stanković kot zavarovanec Vzajemne, d.v.z., javnost obvestil o izidu žreba, katerega posledice bo občutilo 15 izvoljenih zastopnikov zavarovancev po preteku dveh let od izvolitve. Iz medijev je razbrati, da se je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) tokrat izredno ažurno odzvala in že proučuje postopke glede žreba, kar vliva dodatno zaupanje zavarovancev v to institucijo.

 

Ljubljana, 06. april 2013


 

Računalniški program oz. algoritem spisali kar zaposleni na Vzajemni

Nesorazmerni rezultati izpada zastopnikov zavarovancev Vzajemne d.v.z. so vzbudili dvom v računalniški algoritem oz. program, ki naj bi zagotovil neodvisnost pri teh postopkih, a ker je algoritem oz. program spisal nekdo od zaposlenih na Vzajemni in ne neodvisni, strokovno usposobljeni strokovnjaki, obstaja velika senca dvomov v pravilnost izvedbe žreba, kar je očitno pripoznala tudi AZN in sedaj opravila nadzor in seveda z zanimanjem čakamo njihove ugotovitve.

 

Ali teorija velikih števil v Vzajemni velja?

Z 'naključnim računalniškim žrebom' je iz skupščine Vzajemne izpadlo 6 od 18 predstavnikov ŠGZ, 6 od 12 predstavnikov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Društva MDS in 3 »neodvisni« kandidati od 15. Predstavniki Društva MDS in KGZS smo predlagali klasičen žreb, ki bi ga opravil vsak posamezni zastopnik, vendar naš predlog žal ni bil upoštevan. Tako zaradi nenavadnih rezultatov ostaja odprto vprašanje glede domnevnega računalniškega postopka, ki naj bi zagotavljal naključni žreb.

 

Preostalih 30 članov skupščine Vzajemne bo izvolilo 15 novih članov skupščine Vzajemne

Skrb vzbujajoče je še, da lahko preko sistema kooptacije ponovno sodeluje tudi sedaj izpadli zastopnik in ga na to mesto izvoli večina, ki je imela srečo in obstala v skupščini Vzajemne. Tako bo večina odločala o manjšini in glede na sedaj znana razmerja se nam obeta, da se bo interesna skupina ŠGZ, ki ima sedaj 12 od 30 članov, teoretično okrepila kar za 15 članov. To pomeni, da bo po novem v skupščini lahko zasedla kar 27 mest od 45, saj za to potrebuje prepričati le še 4 aktualne zastopnike v skupščini in z 16 glasovi preglasuje ostalih 14 ter si ukroji sestavo skupščine po svoji meri.

 

Rajko Stanković v sodelovanju z partnerji pripravlja predlog spremembe zakonodaje

Vzajemna po meri štajerske gospodarske zbornice?!

Včeraj je na Vzajemni, d.v.z., potekal žreb, kdo od zastopnikov v skupščini bo predčasno zapustil mandat in po dveh letih dela prepustil možnost novim močem. Čeprav smo vsi mislili, da se prevzem Vzajemne s strani ene interesne skupine ne more zgoditi, se je slednje izkazalo za popolnoma zgrešeno in zmotno. Spomnimo se le volitev pred dvemi leti, ko so v skupščino Vzajemne izvolili 18 zastopnikov iz Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), ki jo vodi Roman Glaser, njegova desna roka pa je sekretarka ŠGZ, sicer tudi predsednica NS Vzajemne Aleksandra Podgornik. Ob njej v NS sedi tudi Boris Pipan, sicer nečak Romana Glaserja, ki je javnosti bolj poznan tudi po »uspešnem prevzemu in kasnejši prodaji Etre 33«. Pri tem je zanimivo, da svojega usklajenega nastopa na volitvah Vzajemne ta skupina ni razkrila pred in med volitvami, ampak šele po volitvah. Za razliko od ŠGZ, pa je na takratnih volitvah uspešno kandidirala tudi naveza KGZS in Društva Malih delničarjev Slovenije, ki sta to najavili javno pred postopkom volitev in skupaj dobili 12 zastopnikov v 45-članski skupščini.

 

Ljubljana, 21.03.2013


 

Ali teorija velikih števil v vzajemni velja?

Včeraj je tako z »naključnim računalniškim žrebom« iz skupščine Vzajemne izpadlo 6 od 18 predstavnikov ŠGZ, 6 od 12 predstavnikov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Društva MDS in 3 »neodvisni« kandidati od 15. Predstavniki Društva MDS in KGZS smo predlagali klasičen žreb, ki ga bi opravil vsak posamezni zastopnik, vendar naš predlog žal ni bil upoštevan. Tako zaradi nenavadnih rezultatov ostaja odprto vprašanje glede domnevnega računalniškega postopka, ki naj bi zagotavljal naključni žreb.

 

Preostalih 30 članov skupščine Vzajemne bo izvolilo 15 novih članov skupščine vzajemne

Skrb vzbujajoče je še, da lahko preko sistema kooptacije ponovno sodeluje tudi sedaj izpadli zastopnik in ga na to mesto izvoli večina, ki je imela srečo in obstala v skupščini Vzajemne. Tako bo večina odločala o manjšini in glede na sedaj znana razmerja se nam obeta, da se bo interesna skupina ŠGZ, ki ima sedaj 12 od 30 članov teoretično okrepila kar za 15 članov. To pomeni, da bo po novem v skupščini lahko zasedla kar 27 mest od 45, saj za to potrebuje prepričati le še 4 aktualne zastopnike v skupščini in z 16 glasovi preglasuje ostalih 14 ter si ukroji sestavo skupščine po svoji meri.

Vzajemna, d.v.z. z nespremenjenim nadzornim svetom

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice ostaja nespremenjen, saj je predčasno razrešitev mag. Aleksandre Podgornik, Brigite Aćimović in Borisa Pipan podprlo polovica prisotnih zastopnikov oziroma 19, proti pa je bilo prav tako 19 zastopnikov, a pri tem pripomnimo, da je skupina zastopnikov združena pod okriljem Štajerske gospodarske zbornice v skupščini Vzajemne d.v.z. uspela pridobiti 18 članov. Glede na podatke o prisotnosti (manjkalo je 6 zastopnikov) so torej poleg svojih lojalnih članov uspeli očitno prepričati le enega ali dva zastopnika od preostalih 21 prisotnih zastopnikov, z zanikanjem predstavljenih argumentov za njihovo razrešitev.

 

Ljubljana, 28. avgust 2012


 

Skupščina se je začela z proceduralnim predlogom Stojana Auerja

Ker je bila skupščina prvotno zaprta za javnost, je Stojan Auer podal proceduralni predlog, da se le ta odpre za javnost, saj ne vidi prav nobenega razloga za »skrivanje«, saj gre le za pomembno gospodarsko družbo, katere član je skoraj vsak drugi državljan in ima zainteresirana javnost pravico izvedeti, kako so v preteklosti poslovali in kakšni so obeti za prihodnost. Sklep je dobil potrebno večinsko podporo in seji so lahko prisostvovali poleg novinarjev tudi drugi, ki so imeli interes poslušati dogajanje na skupščini Vzajemne, d.v.z.

 

Vzajemna z dobičkom, Uprav in NS z razrešnico

Skupščina je sprejela letno poročilo za 2011 in izglasovala, da se bilančni dobiček 1,13 milijona evrov razporedi v varnostne rezerve (16.441 evrov za dopolnilno zavarovanje, 1,11 milijona pa za druga premoženjska zavarovanja) ter podelila razrešnico upravam in nadzornemu svetu v letu 2011. Nasprotni predlog zastopnika je sicer predvideval, da se 900.000 EUR nameni za zmanjšanje letne premije v višini 1,05 EUR na zavarovanca, a ker je osnovni predlog dobil zadostno podporo , se o njem ni glasovalo. Vzajemna ima zdaj tako 62 milijonov evrov kapitala.

 

Uprava zanikala navedbe v anonimki

Le dan pred skupščino je zakrožilo anonimno pismo s hudimi obtožbami na račun dela Uprave in nekaterih članov NS, a je te Milojka Kolar, predsednica Uprave, v celoti zanikala in povedala, da Uprava deluje skladno z zakonom in da meni, da je to namenjeno tudi njeni osebni diskreditaciji. Prav tako je zanikala, da bi se dogajal mobing in da se je od tega distancirala tudi predsednica sindikata na Vzajemni, saj naj bi anonimko podpisalo 86 zaposlenih. Kaj je res in kaj ne pa bo pokazal čas.

 

Skupščina pred skupščino?!

Odgovor Društva MDS na Odprto pismo Aleksandre Podgornik, predsednice NS Vzajemne

V včerajšnjem sporočilu za javnost je mag. Aleksandra Podgornik opozorila na domnevne pritiske, ki naj bi jih bila deležna s strani Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), kar žal ne odgovarja resnici. Resnica je le, da je Društvo MDS opozarjalo in še vedno opozarja na spoštovanje zakona o gospodarskih družbah, statuta in poslovnika Vzajemne, d.v.z., kar bomo seveda zlahka dokazali v ustreznem preiskovalnem postopku.

 

Ljubljana, 16. april 2012


 

Zapisnik seje NS Vzajemne z dne 07.03.2012 je 'prirejen' željam predsednice NS

Zapisnik seje NS Vzajemne z dne 02.03.2012 in 07.03.2012 ne odraža dejanskega poteka seje nadzornega sveta, na kar je z ločeno ustno in pisno dopolnitvijo zapisnika z dne 07.03.2012 opozoril tudi eden izmed članov NS. Ker te dopolnitve predsednica NS ni hotela obravnavati niti sprejeti v pisni obliki, je le-to moral član NS uročevati pisno s povratnico naslednji dan, pa čeprav naj bi za člane NS veljalo načelo 'primus inter pares'!?

 

Tretja članica Uprave je bila veljavno izvoljena

Da je potrebna le večina opredeljenih glasov, predsednica NS Vzajemne sedaj celo priznava, saj v sporočilu napiše: »Ker je za sprejem veljavnega sklepa nadzornega sveta zahtevana večina oddanih glasov, je jasno, da so lahko veljavno sprejeti le sklepi z večinsko podporo.« A ta stavek ima dva dela; prvi govori o večini opredeljenih (18. člen poslovnika NS in 36. člen Statuta Vzajemne), v nadaljevanju pa želi prikazati, da je potrebna večina vseh (4 od 7), kar pa je v nasprotju z določili ZGD, taistega Statuta in prav tako poslovnika NS.

Dokazljivo dejstvo je namreč, da je bila 07.03.2012 nedvoumno in skladno z določili 18. člena poslovnika Vzajemne ter 36. člena statuta Vzajemne z večino opredeljenih glasov veljavno izvoljena tudi tretja članica Uprave, ki je na glasovanju dobila 3 glasove ZA, ob 2 (dveh) glasovih PROTI ter 2 (dveh) vzdržanih. In na to vseskozi opozarja tudi Rajko Stanković, kot zavarovanec Vzajemne, saj o tem obstajajo tudi materialni dokazi. Le ti bodo nedvoumno dokazali, da je bil ta del zapisnika seje z dne 07.03.2012 prirejen in da je predsednica NS očitno zavestno predrugačila uradno listino.

 

Na zahtevo AZN zadeva že predana v raziskovanje Policijski upravi

Poziv k takojšnjemu odstopu predsednice Nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z, mag. Aleksandre Podgornik

Zavarovanci Vzajemne, d.v.z., smo upali, da se bo z vzpostavitvijo zastopniške skupščine in kasnejšo izvolitvijo predstavnikov nadzornega sveta pričelo transparentno - korporativno upravljanje, a očitno smo se zopet zmotili. Čeprav ima na volitvah ljudstvo vedno prav, se ne moremo znebiti občutka, da vse od izvolitve mag. Aleksandre Podgornik za predsednico Nadzornega sveta, le ta Vzajemno vodi po nenehnem skrajnem robu zakonodaje, kar je prišlo že tako daleč, da je bila le ta podvržena ukrepu Agencije za zavarovalni nadzor, katerega končni ukrep bi lahko bil celo likvidacija Vzajemne.

 

Ljubljana, 27. marec 2012


Takoj po vzpostavitvi skupščine in izvolitvi nadzornega sveta je sledil prvi nepotreben konflikt med predsednico NS in Agencijo za zavarovalni nadzor, saj ni upoštevala Zakona o zavarovalništvu, ki je določil rok, v katerem je nadzorni svet dolžan imenovati novo upravo.  Potrebna je bila odredba Agencije za zavarovalni nadzor, ki je nadzornemu svetu naložila spoštovanje Zakona o zavarovalništvu. Pri tem je predsednica nadzornega sveta preslišala opozorila ostalih članov nadzornega sveta in zunanjih pravnih strokovnjakov zavarovalniškega prava, ki so jo pravočasno in večkrat opozorili na jasnost določb zakona in obveznost NS glede volitev nove Uprave. Zaradi nestrokovnega ravnanja je Vzajemni grozila celo likvidacija.

 

Izbor članov z javnim razpisom le manever

Nato si je predsednica NS končno omislila eno tedenski javni razpis in s primernimi kandidati opravila prve pogovore, čemur je sledil še drugi krog, in v veliki finale sta se na njeno žalost poleg dveh sedanjih članic uvrstila še dva kandidata, ki ji nista bila po godu. Zaradi očitnega nepoznavanja določil statuta Vzajemne, poslovnika NS Vzajemne in ZGD-1, je najprej poskušala s sklepom nadzornega sveta povoziti statut in določiti dvočlansko upravo, nato pa z glasovanjem dejansko izvolila tri članice uprave. Predsednica NS je izvolitev tretje članice uprave verjetno prikazala kot testiranje volje, kar je  že 16. marca 2012 za Dnevnik napovedal Rajko Stanković.

 

Ponareditev zapisnika seje NS?!

Zapisnik seje  z dne 02.03.2012 in 07.03.2012 je bil verjetno na današnji seji sicer potrjen, predvidevamo pa, da ne odraža dejanskega stanja. Na dejstvo, da bo verjetno prišlo do prireditve zapisnika in sprejetih sklepov so mediji že špekulirali. Prirejanje zapisnika je pravzaprav ponareditev uradne listine, ki se jo preganja po kazenskem zakoniku in upamo si trditi, da predsednica NS mag. Aleksandra Podgornik v tako ravnanje sili tudi druge člane NS, ki tako lahko postanejo sostorilci poskusa ponareditve uradne listine, kar velja tudi za zapisnikarja seje NS.

Naj na koncu zaključimo: »motiti se je človeško, a le veliki ljudje so sposobni priznati in popraviti napake«. Zgodovina je pokazala, da tisti, ki ne verjamejo v svoje sposobnosti, zakrivajo svoje napake  z metodami zanikanja in zastrahovanja.

 

Kdo nadzira Vzajemno?!

Zastopniki Vzajemne iz vrst Društva MDS pozdravljamo konstituiranje nove skupščine zavarovancev in izvolitev nadzornega sveta, a pri slednjem z grenkim priokusom

Danes je na sedežu družbe potekala konstitutivna skupščina zastopnikov Vzajemne, d.v.z., ki je hkrati imenovala tudi nov petčlanski nadzorni svet Vzajemne, pri čemer pa je prišlo do nemalo nejasnosti in pravnih manevrov, ki so posledično pripeljali tudi do neizvolitve g. Rajka Stankovića v NS. Kljub vsemu v Društvu MDS pozdravljamo na novo konstituirano skupščino in upamo, da bo njeno delovanje uspešno ter predvsem v korist zavarovancem.

 

Ljubljana, 29. avgust 2011

 

Znani zastopniki članov Vzajemne, d.v.z.

Ljubljana, 22. junij 2011

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) obveščata, da so znani rezultati volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. Interese zavarovancev in zavarovank Vzajemne, ki so članice in člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter Društva MDS, bo zastopalo 9 izvoljenih kandidatov. Ti bodo z visokimi etičnimi standardi zagovarjali vzajemnost, solidarnost ter pošteno in transparentno delovanje Vzajemne. S svojimi stališči pa se bodo zavzemali tudi za ureditev zavarovalno-zdravstvenega sistema v korist vseh generacij.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Društvo MDS se volivkam in volivcem za izkazano podporo najlepše zahvaljujeta.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.