Kompas Shop v prevzem Velane

NatisniNatisni

Medij: Večer Avtorji: Damjan Toplak Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 19. 03. 2015 Stran: 7

Podjetje Kompas Shop, ki je v 100 odstotni lasti podjetja Kompas MTS in ima po Sloveniji 23 brezcarinskih poslovalnic, je včeraj  objavilo prevzemno ponudbo za Velano. Ljubljanska Velana  je bila nekdaj znana po proizvodnji zaves, danes pa zlasti po svojih nepremičninah, se zlasti med Kolinsko in bližnjim ljubljanskim BTC- jem. Kompas Shop je že 22,95-odstotni lastnik Velane, preostalim 496 delničarjem pa med 18. marcem in 16. aprilom  za posamezno delnico ponuja tri evre (3  €), ali skupno 3,25 milijona evrov. Med večjimi lastniki Velane sta družbi Slosys (24,41odstotka delnic) in Marles z 8,63 odstotka delnic Velane, ki sodita pod lastniško okrilje Leopolda Poljanška, tu je se vzajemni sklad Triglav Evropa s 14,51odstotka  delnic Velane in državni Kad z desetino delnic. 

Prag za uspešnost prevzemne ponudbe je Kompas Shop postavil pri 25,1 odstotka vseh delnic Velane, torej, da bi dokupil se vsaj 30.318 delnic, kar mu bo skoraj gotovo uspelo, saj za Velano, ki je v letih 2009 do 2013 skupno imela za približno osem milijonov evrov izgub, ponuja knjigovodsko vrednost delnice. 

Kompas Shop je sicer v letu 2013 s 117 zaposlenimi beležil 87,1 milijona evrov prihodkov in 479 tisoč evrov čistega dobička, Kompas MTS z 31 zaposlenimi pa celo 94,4 milijona evrov prihodkov in 1,34 milijona evrov čistega dobička. Prek podjetja Kompas MTS in Primopro sta večinska lastnika Kompas Shopa Samo in Lilijana Primožič. Kompas MTS je posredno  prek družbe Regal tudi med lastniki družbe Regal GH, ki ima 13 brezcarinskih poslovalnic Travel Free v Sloveniji, v BiH in Črni gori.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.