Velana tik pred poravnavo z Međimursko banko – mali delničarji s predstavnikom v NS

NatisniNatisni

Danes je na sedežu družbe potekala 18. skupščina družbe Velana, d.d., na kateri sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 41.000 glasov malih delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo več kot 5,2 % prisotnega kapitala. Osrednji temi današnje skupščine sta bili izvolitev novih članov NS in pa poravnava z Međimursko banko.

 

Ljubljana, 26. junij 2012


 

Mali delničarji s predstavnikom v NS

Skupščina družbe je skoraj soglasno potrdila delo Uprave in NS ter za revizorja družbe imenovala revizijsko hišo PKF revizija in svetovanje, d.o.o. Poleg tega pa je zaradi poteka mandata članom NS Mitji Strohsacku, Bogdanu Božacu in Vitu Žnidarju imenovala tri nove člane NS; in sicer Damjana Škofiča, Mitjo Strohsacka ter Gorana Gojkovića (na sliki), ki ga je predlagalo Društvo MDS.

 

Dogovor o sklenitvi poravnave z Međimursko banko

Skupščina se je seznanila z aktivnostmi Uprave, ki potekajo v zvezi s sporom med družbo Velana, d.d. in Međimursko banko. Predsednik Uprave je delničarje seznanil, da je družba tako rekoč tik pred sklenitvijo dogovora, ki je že v fazi tehničnega usklajevanja. Kljub vsemu pa se je skupščina zapletla glede samega seznanitvenega sklepa, saj sta prvotnemu predlogu sklepa nasprotovala Kapitalska družba in Abanka.

Po prekinitvi skupščine in medsebojnemu usklajevanju dikcije nasprotnega predloga je skupščina vendarle potrdila prizadevanja Uprave, ki so usmerjena v sklenitev izvensodne poravnave. V kolikor bo poravnava sklenjena, bo družba Velana končala spor, ki izvira iz 90-ih let. Podrobnosti oziroma posamezni elementi dogovora so dostopne preko sledeče povezave – kliknite tukaj.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.