Delničarji Uniorja brez dividend

NatisniNatisni

Delničarji Uniorja so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta družbe, da bilančni dobiček za leto 2021 v višini 8,8 milijona evrov ostane nerazporejen, ter zavrnili predlog, da se del dobička nameni za izplačilo dividend. Obenem so zavrnili predlog za odpoklic članice nadzornega sveta družbe Andreje Potočnik.

Zreče, 06.07.2022

Pooblaščenec delničarja Tomaža Subotiča Rajko Stanković je na zasedanju skupščine podal nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička. Del bilančnega dobička v višini 941.334,20 evrov bi se po tem predlogu uporabilo za izplačilo dividend, dividenda pa bi znašala 0,34 evra bruto na delnico. O uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 7,8 milijona evrov pa bi se odločalo v naslednjih letih. Delničarji so omenjeni predlog zavrnili ter podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da dobiček ostane nerazporejen, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe. Na izglasovani sklep sta pooblaščenca delničarjev Tomaža Subotiča in Vladimirja Ložak Rajko Stanković in Grega Tekavec napovedala izpodbojno tožbo.

Delničarji so se med drugim seznanili in odobrili poročilo o prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021.

Odpoklic ovadene članice nadzornega sveta neuspešen

Na skupščini so delničarji obenem obravnavali predlog odpoklica članice nadzornega sveta Andreje Potočnik, ki je bila po poročanju medijev ovadena s strani NPU na SDT v zadevi nabava zaščitne opreme. Podano ovadbo zoper tri osebe na SDT je tudi uradno potrdil NPU v torek, 5. jul. 2022 ob 14:46 preko e-mail odgovora.

Gorazd Korošec zaenkrat še ne bo vračal 3 mio EUR

Kljub temu, da je bivši predsednik Gorazd Korošeč že leta 2013 priznal kaznivo dejanje ponarejanje listin in se pogodil s tožilstvo skupščina ni podprla sklepa, da mora uprava družbe Unior vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem poslov glede razmerij z družbo Rhydcon, ki je družbi Unior nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora. Povzročena je bila škoda družbi in njenim delničarjem, nekaj več kot v višini 3 mio EUR.

Zapisnik skupščine si lahko ogledate tukaj.

 

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.