Hotelom Bernardin so stari grehi oslabili kondicijo

NatisniNatisni

Medij: Primorske novice Avtorji: Ribolica Sonja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 26. 04. 2014 Stran: 2

Delničarja Triglav Naložbe in Zvon Ena Holding zahtevata posebnega revizorja za preveritev spornih poslov

Triglav Naložbe in Zvon Ena Holding v stečaju, ki sta solastnika Hotelov Bernardin, sumita, da je prejšnje vodstvo družbe v nekaterih primerih pri sklepanju poslov ravnalo negospodarno in družbi verjetno povzročilo škodo. Zato bosta na skupščini ostale delničarje skušale prepričati, naj imenujejo posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov.


PORTOROŽ ► Hoteli Bernardin, ki so v večinski lasti družbe NFD Holding, zadnja štiri leta poslujejo z izgubo. Lani so tako pridelali milijon evrov izgube, vendar so jo oklestili v primerjavi s prejšnjimi leti. Leta 2012 je bila njihova izguba namreč dvakrat večja, leta 20 1 1 pa se je povzpela vse do skoraj 12 milijonov evrov. Nedavno so z bankami sklenili reprogram, izpeljali so tudi poslovno prestrukturiranje. Novo vodstvo je optimistično. "Glede na rast prihodkov in stroškovno racionalizacijo na vseh področjih letos pričakujemo znatno povečanje dobička iz poslovanja glede na leto 2013," pravi predsednik uprave Marko Jazbec, ki družbo vodi od lanske jeseni.

Delničarja bi posebnega revizorja

 

A v družbah Triglav Naložbe in Zvon Ena Holding v stečaju gledajo tudi v preteklost, saj menijo, da so nekatere zgrešene poslovne poteze Hotele Bernardin oslabile in jim vzele dobršen del sape. Gre za večinoma posle z vrsto družbami, ki so bile blizu krogom NFD, večina pa jih je danes v stečaju. Posebni revizor, za imenovanje katerega si bosta delničarja prizadevala na skupščini, naj bi preveril nekatere posle iz obdobja zadnjih petih let, še posebej tiste iz let 2010, 2011 in 2012; V tem obdobju je taktirko v roki držal dolgoletni direktor Čedomil Vojnič, ki se je od vodenja družbe poslovil spomladi leta 2012. "Posebni revizor naj preveri, ali so ti posli kakorkoli vplivali na zmanjšanje premoženja Hotelov Bernardin ali bi bili kakorkoli škodljivi za družbo," so v obrazložitvi predloga zapisali v družbah Triglav Naložbe in Zvon Ena Holding v stečaju. Med posli, ki naj bi jih preveril, so tudi posli s Savo in NDF Holdingom (oba sta solastnika Hotelov Bernardin).

V sporne naložbe namesto v razdolževanje

Iz letnih poročil so ugotovili, da so Hoteli Bernardin med leti 2010 in 2012 vrsti družb namenili skoraj 15 milijonov evrov, namesto da bi jih porabili za lastno poslovanje ali za razdolževanje. Hkrati pa je družba večino teh naložb morala slabiti; teh slabitev je bilo za približno 17 milijonov. Ne pozabimo, družba ima za več kot 50 milijonov evrov obveznosti, je pa pred meseci z bankami sklenila reprogram. in si s tem tudi malo oddahnila.

Posli z epilogom v rdečem

Delničarja ugotavljata, da so Hoteli Bernardin od leta 2010 stopali v vrsto poslov, ki niso imeli nobene povezave z osnovno dejavnostjo družbe in so se praviloma končali z izgubo. Tako so Hoteli Bernardin leta 2010 pridobili deleže v Nacionalni finančni družbi za upravljanje, Daimondu, Maksimi Invest in Finetolu, ki so vse končale v stečaju, ter v družbi Bernardin Arkade (tedaj so bili njeni solastniki). Za vse to so porabili dobrih sedem milijonov evrov, a še isto leto so te naložbe morali slabiti za skoraj tri milijone evrov. Poleg tega so Hoteli Bernardin leta 2010 družbi Bernardin Arkade ter Fidini, Daimondu, Finetolu in CBH (te štiri družbe so zdaj v stečaju) leta 2010 dale za več kot 850.000 evrov posojil.

In niza neposrečenih potez s tem še ni konec: Hoteli Bernardin so bili tudi porok za posojila, ki sta jih najeli Fidina in družba Bernardin Arkade, skupaj je šlo za 2,2 milijona evrov poroštev. Tudi leto kasneje so se nadaljevali podobni posli, ki so Hotele Bernardin prisili k slabitvam teh finančnih naložb; skupaj jih je bilo za 5,6 milijona evrov.

Hoteli Bernardin so v začetku leta 2011 Maksimi Invest dali za 1,3 milijona evrov dolgoročnega posojila in ga še isto leto slabili za 300.000. Kratkoročna posojila so dali tudi družbam Bernardin Arkade, Fidina, Daimond, Finetol ... Večini naložb so sledile slabitve.

Tudi Andrej Laznik, ki je prevzel vodenje Hotelov Bernardin po Vojničevem odhodu, je tedaj velik del krivde za položaj, v katerem se je znašla ta hotelska družba, pripisal posojilom za neposrečena finančna vlaganja, zanemarjanju razvoja in naložbam, ki niso prinesle pričakovanih rezultatov.

Vojničeve domnevne napake tudi na sodišču

Slovo dolgoletnega šefa Hotelov Bernardin Čedomila Vojniča ni minilo povsem mirno. Vojnič namreč toži svojega nekdanjega delodajalca, ker mu ni izplačal 185.000 evrov odpravnine. Meni, da je do nje upravičen, saj je z upravnim odborom sklenil sporazum, ki določa takšno odpravnino. V Hotelih Bernardin ocenjujejo, da je sporazum neveljaven, sicer pa so proti Vojniču vložili tudi nasprotno tožbo. Očitajo mu nepravilnosti med vodenjem družbe v zadnjih letih. Opustil naj bi nekatere poteze, ne dovolj poskrbel za interese družbe in ji s tem povzročil škodo.


Solastnika Hotelov Bernardin, Triglav Naložbe in Zvon Ena Holding, menita, da bi tedanje vodstvo družbe moralo denar namenjati za rahljanje dolgov družbe, ne pa vlagati v sporne posle, ki so se praviloma klavrno končali


 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.