Priprava terena za prevzem Cimosa

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: S. M. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 10. 2012 Stran: 9

Ljubljana - Delničarji koprskega Cimosa bodo na vnovični skupščini, ki bo konec prihodnjega meseca, odločali o povečanju osnovnega kapitala za do 50 odstotkov oziroma 34,7milijonaevrovvprihodnjih petih letih. Pri povečanju osnovnega kapitalalahko uprava izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev, in sicer ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.

Na nedavni skupščini so delničarji že soglašali, da se osnovni kapital Cimosa z izdajo prednostnih delnic lahko zviša za 20 milijonov evrov. Poleg prodaje hčerinskega podjetja Litostroj Power najmanj tolikšno dokapitalizacijo od Cimosovih lastnikov zahtevajo banke upnice. Ker Banka Koper, petinska lastnica družbe, pri dokapitalizaciji verjetno ne bo sodelovala, so v Cimosu primorani poiskati novega zasebnega vlagatelja. Vnasprotnem primeru bi se dokapitalizacija pred evropsko komisijo lahko štela kot nedovoljena državna pomoč, saj so v njej pripravljena sodelovati le podjetja vposredni državni lasti: Modra zavarovalnica, DSU in Triglav Naložbe. Možnost zvišanja osnovnega kapitala za 50 odstotkov bo odprla pot morebitnemu novemu zasebnemu vlagatelju, da v koprski družbi pridobi tudi večinski lastniški delež.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.