Skupno pismo Društva MDS in DMDPL predsednici Vlade RS o problematiki Skupine Pivovarne Laško

NatisniNatisni

Predsednika Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) Rajko Stanković in predsednik Društvo mali delničarji Pivovarne Laško (DMDPL) Dušan Siljan sta danes, 30.04.2013 na predsednico Vlade Republike Slovenije mag. Alenko Bratušek naslovila pismo v katerem sta jo seznanila o pereči problematiki Skupine Pivovarne Laško, ter pismo v vednost posredovala tudi ministru za finance, ministru za gospodarstvo razvoj in tehnologijo ter ministru za kmetijstvo in okolje.

 

Ljubljana, Laško 30.04.2013

 

Spoštovana predsednica vlade, mag. Alenka Bratušek,

verjamemo, da vodenje vlade v zapletenih razmerah v katerih se nahaja Slovenija ni preprosto ter zahteva veliko dela na številnih področjih. Pa vendar mislimo, da ste ga sprejeli s polnim zavedanjem položaja, saj je kriza, v kateri se nahaja država, znana več ali manj vsem državljanom. S tem pismom vas želimo opozoriti na nujno ukrepanje tudi na področju, za katerega smo prepričani, da mu zadnje slovenske vlade niso posvečale dovolj pozornosti. Drugače si pač ne znamo, ali pa ne želimo razlagati malomarnega odnosa politike do položaja Skupine Laško, predvsem z vidika lastništva in skrbi za davkoplačevalsko premoženje.
 
Visoka zadolženost skupine je znana širši javnosti. Znano je tudi dejstvo, da je v preteklosti odprodajo ključnega premoženja, kot so delnice Mercatorja, s katero bi družbe lahko znižale dolg do bank upnic na obvladljivo raven, preprečevala prav politika. Hkrati pa se banke upnice, ki so obenem tudi lastnice, med katerimi so najpomembnejše prav banke v javni lasti, z nenehnimi kratkoročnimi reprogrami posojil, aktivno izčrpavajo družbe, ki sicer še vedno uspevajo ustvariti visoke dobičke iz tekočega poslovanja. 

Skupina Laško je bankam upnicam od leta 2010 plačala samo za stroške kratkoročnih reprogramov posojil 2,2 milijona evrov. V istem obdobju jim je odplačala za 80 milijonov evrov glavnic in še 60 milijonov obresti. V državni proračun je v tem času nakazala več kot 330 milijonov evrov različnih dajatev. Ob tem je redno poravnavala tudi obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. Vse to iz tekočega poslovanja, prostega denarnega toka ter dobičkov. Delničarji dividend, kljub tekočim dobičkom, nismo dobili že dolga leta.


Spoštovana gospa predsednica vlade, zelo malo družb poznamo, ki bi bile sposobne ob takem izčrpavanju preživeti toliko časa, zato nas pasiven odnos dosedanjih vlad do reševanja problematike družb skupine prav zaprav šokira. Mali delničarji in nekateri drugi investitorji smo v nakup delnic vložili lasten denar, ki smo ga zaslužili s poštenim delom in nismo bili del tajkunsko - kreditnih špekulacij, kot sedanje, po spletu okoliščin, večinske lastnice banke. Želimo opozoriti tudi, da sta med lastniki skupine tudi paradržavni sklad in mednarodni investicijski sklad s sedežem na Norveškem. Težko bo slovenska vlada prepričala tuje investitorje, da je Slovenija še lahko atraktivna država za vlaganja, če bo po drugi strani ob aktivni vlogi bank v javni lasti do konca izčrpala, razkosala in potem za drobiž odprodala
podjetja, ki so sposobna poslovati z dobičkom.


Pritiske za razkosanje in odprodajo po delih skupine, banke upnice v zadnjem času namreč vse bolj stopnjujejo. Vsem, tudi povprečnim ekonomistom pa je jasno, da investitorji ne kupujejo več proizvodnih kapacitet, ki jih je povsod po svetu dovolj, ampak tržne deleže blagovnih znamk. Zato bi samo izjemno slab gospodar pred prodajo sam razpolavljal tržne deleže v vseh segmentih vodilnih blagovnih znamk. Omenjeni pritiski pa se stopnjujejo že do mere, da bi lahko celo špekulirali, da smo na pragu nove bankirsko - tajkunske zgodbe. Morda namreč v ozadju že čaka kak izbranec, ki bi dobil do sedaj uspešne družbe po koščkih praktično zastonj. S takimi poslovnimi odločitvami pa bi veliko denarja izgubile tudi banke v javni lasti, katerih izgube bomo slej kot prej spet pokrivali državljani davkoplačevalci. Zato se mali delničarji Pivovarne Laško lahko počutimo dvakrat oškodovani, če ne celo opeharjeni.

Spoštovana predsednica vlade, pozivamo vas, da se Vlada RS, ki jo vodite, takoj aktivno vključi v reševanje razmer, v katerih se je znašla Skupina Laško. Nenazadnje ste pred kratkim tudi sami izjavili, da namerava vlada pomagati dobrim podjetjem. Na voljo ima dovolj finančnih instrumentov in kot prva odgovorna za premoženje davkoplačevalcev tudi vpliva v najpomembnejših bankah upnicah skupine. Angažiranje vlade pričakujemo kot državljani davkoplačevalci in kot manjšinski delničarji podjetja. Nenazadnje, dosedanja pasivnost in prepuščanje podjetij skupine neprestanemu izčrpavanju, ogroža vsaj 1000 delovnih mest, da tistih, ki od industrije pijač živijo posredno, sploh ne omenjamo.  Od vlade pričakujemo, da se boste, kot največji lastnik (preko družb, ki so v neposredni in posredni lasti države) aktivno vključili v proces strateškega in dolgoročno stabilnega razvoja Skupine Laško, ter zagotovili dolgoročni reprogram odplačila dolgov in obresti, seveda vključujoč 5 - 10 letni moratorij odplačil. V tem času bi Skupina lahko nadaljevala z uspešnim tekočim poslovanjem, v miru, premišljeno in pod boljšimi pogoji odprodala naložbe, ki niso vezane na osnovno dejavnost ter na ta način sebi in svojim lastnikom na daljši rok zagotovila sigurnost vračila svojih dolgov. Sledeč temu cilju od vas pričakujemo tudi podporo že večkrat predlagani dokapitalizaciji, katero pa ste kot lastniki dosledno zavračali!


Slovenske vlade so se v zadnjih letih že vključevale v reševanje in stabilizacijo nekaterih prezadolženih podjetij. In velikokrat so se našle dolgoročne rešitve, ki so podjetjem omogočale dolgoročno preživetje. Naj omenimo samo primera Merkurja in Cimosa, ki sta bila že v času krize deležna povsem drugačne obravnave. Ali naj potemtakem mislimo, da si družbe, ki v državni proračun prispevajo preko 110 milijonov evrov letno in imajo še vedno več kot tretjino lastnikov, ki so vanje vložili lastna sredstva, ne zaslužijo pozornosti prvih med 
skrbniki davkoplačevalskega premoženja?
 

Če bodo družbe Skupine Laško prepuščene sedanjemu izčrpavanju, bomo izgubljali vsi, spoštovana predsednica vlade. Delničarji, tako mali, kot tudi večji, med katerimi so pomembne banke v lasti slovenskih davkoplačevalcev. Zato vas prosimo in od vas pričakujemo, da si zato v prihodnjih dneh rezervirate nekaj vašega dragocenega časa za srečanje s predstavniki malih delničarjev Pivovarne Laško, saj vam želimo predstaviti naše poglede in konkretne predloge za dolgoročno reševanje družb skupine.

Ker je situacija skrajno resna, žal na pasivnost prvih skrbnikov slovenskega davkoplačevalskega premoženja in skrbnikov poslovnega okolja, v katerem je tudi zasebna lastnina še vedno primarno gibalo razvoja, ne želimo in nočemo več pristajati, zato v primeru, da v doglednem času (v prvih 14 dneh meseca maja) ne dobimo termina za sestanek z vami in odgovornimi sodelavci, napovedujemo, da bomo svoja stališča širši javnosti morali predstaviti pred poslopjem Vlade RS, saj nam že pošteno teče voda v grlo.  

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.