Livar

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.06.2024 - 09:00
Naslov: 
na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za delo v letu 2023. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.