ELEKTRO UNIMONT

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.06.2024 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2023. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2023 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Izvolitev članov nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.