ZAVAROVALNICA TRIGLAV

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.06.2024 - 10:00
Naslov: 
v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2023. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev s potekom mandata in odstopno izjavo članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, Zavarovalnice Triglav, d.d.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.