Generali zavarovalnica

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.05.2024 - 10:00
Naslov: 
v prostorih notarske pisarne Blaža Hrvatina v Ljubljani, Linhartova cesta 11.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o mnenju na poročilo notranje revizije. Uporaba bilančnega dobička. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta. Imenovanje članice nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.