Triglav, pokojninska družba

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
26.04.2024 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi Triglav, pokojninske družbe, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Revidiranega letnega poročila Triglav, pokojninske družbe, d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2023, Revidiranega poročila o razmerjih s povezanimi osebami, Letnega poročila o delu notranje revizije v letu 2023, Poročila nadzornega sveta Triglav, pokojninske družbe, d.d. za leto 2023 ter informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Triglav, pokojninske družbe, d.d. Imenovanje članov nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.