BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
07.06.2023 - 14:00
Naslov: 
v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2022 in s poročilom nadzornega sveta skupščini, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uskladitev določb statuta z Zakonom o gospodarskih družbah.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.