KOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
09.12.2022 - 08:00
Naslov: 
na sedežu družbe Seliška cesta 4.b, Bled.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2021 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2021. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2021. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju čiste izgube za leto 2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.