Zlata Moneta II

Romanu Glaserju pred skupščino Perutnine Ptuj odrekli podporo tudi nekdanji zavezniki

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 08. 2011 Stran: 23

Ljubljana - Današnja skupščina Perutnine Ptuj bo dokončno razkrila, kakšen vplivmed članikonzorcija, kije leta 2008 prevzel Perutnino Ptuj, sploh še uživa predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser. Delničarji bodo namreč odločali o zahtevi Kapitalske družbe in društva malih delničarjev MDS za imenovanje posebnega revizorja. Ta bi številne nejasne posle, vključno z ozadjem prodaj več hčerinskih podjetij, ki so v nenavadnih okoliščinah končala v lasti menedžerjev Perutnine Ptuj oziroma njihove družbe Holding PMR Čeprav konzorcij lastnikov (poleg Holdinga PMP še Perutninska zadruga Ptuj, Merkur, Probanka in Zlata Moneta II) obvladuje skoraj tri četrtine lastništva Perutnine Ptuj, za zdaj izida še ni mogoče z gotovostjo napovedati, vendar pa naše preverjanje kaže, da utegne predlog dobiti zadostno podporo. »Upravni odbor Perutninske zadruge Ptuj (PZP) se je odločil, da predlog za posebno revizijo podpremo, prav tako pa bomo glasovali tudi proti predlogu uprave za dokapitalizacijo,« nam je včeraj povedal Simon Toplak, predsednik PZP in član nadzornega sveta Perutnine Ptuj. Ker ni pričakovati, da bi predlog Kada podprli tudi Zlata Moneta II in Probanka (Glaser je predsednik njenega nadzornega sveta), bo razplet skupščine tako dejansko odločil Merkur, ki ima v lasti četrtino delnic in kije s Perutnino Ptuj v sodnem sporu.

Regulator trga nad skrivnostne lastnike MLM

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 18. 08. 2011 Stran: 18

Ljubljana - Zaradi suma usklajenega delovanja in kršitve zakona o prevzemih je po neuradnih informacijah Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) včeraj sprožila postopek nadzora nad ključnimi lastniki Mariborske Livarne Maribor (MLM). Avstrijski družbi Metalka in Ditachmair& Partner ter avstrijski državljan VVolfgang Rainer obvladujejo skupno skoraj 70 odstotkov kapitala MLM in 55,6 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico in tako presegajo prevzemni prag.

Noben od posameznih avstrijskih lastnikov prevzemnega praga sicer ne presega, vendar obstaja sum, da gre dejansko za povezane osebe, ki delujejo usklajeno in so tako brez objave prevzemne ponudbe prevzele MLM, ki ima več kot 500 malih delničarjev. Kot smo včeraj razkrili v Dnevniku, se avstrijski lastniki kljub več pozivom SID banke doslej niso želeli razkriti, lastništvo obeh družb pa je zakrito tudi v avstrijskih sodnih registrih. Po nekaterih predvidevanjih naj bi lastništvo Metalke kot največjega lastnika zdaj obvladovala Unicredit, ki je financirala neuspešen poskus menedžerskega prevzema MLM. Prav nejasna lastniška struktura MLM paje tudi eden izmed ključnih razlogov, zakaj SID banka mariborskemu livarju ne želi odobriti državnega poroštva. Glede na slabo finančno sliko MLM, ki ima ob 15 milijonih evrov kapitala skoraj 70 milijonov evrov dolgov, od leta 2008 pa posluje z večmilijonsko izgubo, pa je prikrivanje podatkov o pravih lastnikih še toliko bolj nerazumljivo. Velik del nabavnih in prodajnih poti MLM se sicer odvija prav prek Metalke, vendar zaradi nejavnih bilanc avstrijske družbe ni mogoče izvedeti, koliko dobička MLM dejansko ostane pri njej.

Milijonski posli med Kranjem, Ptujem in Laškim

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 08. 2011 Stran: 9

Sum o oškodovanju premoženja v Perutnini Ptuj

Kad in mali delničarji zahtevajo izredno revizijo preteklih poslov Perutnine Ptuj, zlasti z Merkurjem in Pivovarno Laško - Predlog o reviziji na avgustovski skupščini

Ljubljana - Milijonski posli, ki jih je v preteklih letih sklepala uprava Perutnine Ptuj pod vodstvom Romana Glaserja, bi lahko postali predmet posebne revizije. Mali delničarji in država so včeraj vložili zahtevo za razširitev dnevnega reda avgustovske skupščine, s katero delničarjem predlagajo izglasovanje posebne revizije nekaterih poslov Perutnine Ptuj v zadnjih petih letih, zlasti nakupov deležev drugih družb in njihova zavarovanja.


Male delničarje in državo, ki prek Kapitalske družbe obvladuje dobrih deset odstotkov osnovnega kapitala Perutnine Ptuj, zanimajo zlasti posli z nakelskim Merkurjem in milijonska posojila nekdanjima lastnikoma Pivovarne Laško, mariborskemu holdingu Infond in Centru Naložbe. Sumijo namreč, da so bila ravnanja pri sklepanju tovrstnih poslov negospodarna in bi lahko povzročila oškodovanje Perutnine Ptuj.

Horde tajkunskih prevzemnikov

Medij: Reporter Avtorji: Černic Andrej Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Slovenija Datum: 01. 08. 2011 Stran: 41

Viator & Vektorje postal nova žrtev enega najbolj žalostnih poglavij slovenske gospodarske tranzicije. Zagotovo pa ni zadnja. Zdenko Pavček seje pridružil klubu propadlih tajkunov, scenarij, ki ga v teh dneh gledamo, je isti, kot smo ga že videli pri Vegradu, SCT, Merkurju in drugih velikanih. Slovenija pa je polna podobnih zgodb velikih in malih tajkunov. Z bilančnimi številkami razkrivamo, kako je z menedžersko prevzetimi podjetji.

Pavček je pri svojem potopu pošteno povlekel za nos vse zaposlene. Poleg tega, da delavci pogrešajo polovico majske in junijsko plačo, jim menda ni plačal niti prispevkov za maj; na banke naj ne bi nakazal obrokov posojil delavcev. Nekateri so se namreč odločili, da jim bo obrok bančnega kredita od plače odtrgal kar delodajalec in ga nato nakazal na banko. Viator & Vektor naj bi delavcem odtrgal obrok, ni pa ga nakazal bankam. Sporno je tudi izplačilo preživnine in nekatere druge dajatve. Tudi po tem se zgodba Viator & Vektorja ne razlikuje od drugih gospodarskih tragedij. Pavček se je do zadnjega pogajal z bankami za dodatnih nekaj milijonov kredita, ki naj bi podaljšalo upanje (ali agonijo) podjetja, razmere pa so bile že prej kompromitirane. Konec lanskega leta je Skupina Viator & Vektor imela samo še 6,4 milijona evrov prometa (leta 2009 ga je bilo za 10,8 milijona, leta 2008 pa celo 84,8 milijona evrov).

Probanki tudi v krizi raste bilančna vsota

Medij: Dnevnik Avtorji: Tomaž Klipšteter Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 29. 01. 2011 Stran: 20

Maribor - V nasprotju s celotnim bilančnim sektorjem na Slovenskem, ki se je lani skrčil za poltretji odstotek, je bilančna vsota finančne skupine Probanke lani zaznamovala (minimalno) enoodstotno rast in je konec leta 2010 dosegla 1,847 milijarde evrov. K takšnemu pozitivnemu izplenu je soprispeval izrazit porast obsega varčevanja prebivalstva v Probanki, ki bo prihodnji ponedeljek doživela svoj 20. rojstni dan. »Obseg vlog in depozitov prebivalstva smo povečali za 20 odstotkov oziroma, za 40 milijonov evrov,« je bila včeraj zadovoljna Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke.

»Če upoštevamo, da je bil skupni obseg vlog v Sloveniji 475 milijonov evrov, je bil naš delež 8,4-odstoten, kar bistveno presega 2,57-odstotni delež naše bilančne vsote v slovenskem bančnem sektorju.« Po besedah Pajenkove so lanski čisti finančni in poslovni prihodki finančne skupine Probanke dosegli 34,3 milijona evrov, s čimer so za šest odstotkov presegli prihodke iz leta 2009. Bruto dobiček pred oslabitvijo znaša 17,5 milijona evrov, dejanski poslovni izid pa bo znan šele po končani reviziji, v kateri bodo natančno ovrednotene vse slabitve in rezervacije zaradi slabih naložb. V letu 2011 načrtujejo triodstotno rast bilančne vsote in 18 milijonov evrov bruto dobička.

Probanka ne želi dividend Perutnine

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 12. 2010 Stran: 9

Ponovljena redna skupščina delničarjev Perutnine Ptuj z veliko neodgovorjenih vprašanj. Letošnje poslovanje Perutnine še z dobičkom?

Z zgolj 61-odstotno podporo delničarjev je bil včeraj popoldne ponovno (avgustovsko skupščino so ponovili zaradi neobjave sklica na spletnih straneh družbe) izglasovan predlog, da se 3,7 milijona evrov bilančnega dobička ne razdeli med delničarje. Četudi so za izplačilo simbolične dividende 0,067 evra na delnico (skupno 384 tisoč evrov), za predlog društva MDS, glasovali predstavnika Kapitalske družbe in Perutninarske zadruge Ptuj ter drugi mali delničarji, a so zmanjkali glasovi Probanke in njenih menedžerjev družbe Zlata moneta II, ki sta skoraj 15-odstotni lastnici Perutnine. Pri tem je zanimivo, da se je v tretjem četrtletju zaradi številnih oslabitev in rezervacij močno poslabšalo tudi poslovanje Probanke, ki od svoje naložbe v Perutnino niti nima kaj prida.


Kako do milijonov pri Infondih?

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave Perutnine Ptuj, je na skupščini priznal, da je bilo lansko poslovno leto za Perutnino težko, sklenila ga je s slabih 1,3 milijona evrov čistega dobička, na naše prigovarjanje po skupščini, naj pojasni, kako poslujejo letos, pa je dejal, da z dobičkom, hkrati pa je priznal, da imajo največ težav s prodajo na srbskem trgu, zato tudi še niso želeli kupiti srbskega podjetja Agroživ. Uprava Perutnine naj bi bila dobila od nadzornega sveta soglasje za posojilo približno 11 milijonov evrov Infond Holdingu in Centru Naložbe (nekdanji Infond Holding 1), ki sta zdaj že v stečaju, a je pravna zastopnica društva malih delničarjev MDS Mojca Cvetko opozorila, da sta bili posojili zavarovani zgolj s patronatno izjavo, ki ne daje nobenih pravno zavezujočih učinkov. Pravni strokovnjaki so tudi mnenja, da bo morala Perutnina najbrž iti v pravni spor z Merkurjem, da si bo z njim izmenjala vzajemne deleže, saj je trenutno Perutnina 5-odstotna lastnica malo vrednega Merkurja. Strokovna javnost ugiba, da bi lahko bile iz tega naslova dodatne slabitve Perutnine v vrednosti do 30 milijonov evrov, kar bi lahko dodatno ogrozilo Perutnino, ki ima vsega dobrih 100 milijonov evrov kapitala. Delničarji so upravo Perutnine tudi opozarjali, naj razkrije vse karte, da se tudi Perutnina ne bo znašla v takšnih finančnih težavah, kot sta se že Sava, petinska lastnica Merkurja, ter še bolj sam Merkur, ki je trenutno v prisilni poravnavi.

Odvetnik pred Perutnino s predrto gumo

Medaljon postal lastnik Zlate Monete II

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 12. 2010 Stran: 24

Družba Medaljon, ki je v lasti Probankinih menedžerjev, je včeraj iztisnila male delničarje Zlate Monete II in tako postala edina lastnica družbe.

Medaljon iztisnil male delničarje Zlate monete II.

Medij: Večer Avtorji: G. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 20. 10. 2010 Stran: 10

Delničarji mariborske Zlate monete II, med katerim je z 90 odstotki največji Medaljon, preko njega pa družba Profectus, ki je v lasti vodilnih v Probanki, so na skupščini konec minulega tedna izglasovali iztisnitev malih delničarjev.


Kot je objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze, bo Medaljon okoli 7.600 malim delničarjem izplačal po tri evre na delnico (knjigovodska cena na dan iztisa 2,98 EUR). Družba Medaljon in z njo Probankini menedžerji imajo v lasti skoraj petino Probanke, zdaj pa bodo postali še edini lastniki Zlate monete II. Slednja ima v lasti med drugim deleže v Trimu Trebnje in Perutnini Ptuj, ki sta oba tudi med večjimi delničarji Probanke, omembe vredne deleže pa ima tudi v Petrolu in Krki.

Pred izključitvijo malih delničarjev Zlate monete II

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 10. 2010 Stran: 9

Dobrih 7600 delničarjev Zlate monete II bo že v kratkem iztisnjenih iz lastništva, za kar bo Medaljon v lasti družbe Probankinih menedžerjev moral odšteti poltretji milijon evrov


Največji delničar Zlate monete II je z 90,02 odstotka vseh delnic družbe Medaljon, katere izključna lastnica pa je družba Probankinih menedžerjev Profectus. Medaljon je nedavno že objavil prevzemno ponudbo za Zlato moneto II in delničarjem ponudil tri evre za delnico, kolikor zdaj ponuja tudi ob iztisnitvi, ki bo z veliko verjetnostjo izglasovana na skupščini 15. oktobra letos.

Irena Stanka Čurin, direktorica družbe Medaljon, je pojasnila, da imajo možnost plačila svojih delnic po iztisnitveni ceni, kar omogoča glavnemu lastniku zakon, prav vsi delničarji (vseh je še vedno 7636) in ne le tisti, ki se bodo udeležili oktobrske skupščine in nasprotovali iztisnitvi iz lastništva družbe.

ZLATA MONETA II finančna družba

Datum skupščine: 
15.10.2010 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe: Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.