Pivovarna Laško

Heineken kmalu stoodstotni lastnik pivovarne

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: J. I. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 14. 04. 2016 Stran: 4

Skupščina Pivovarne Laško je v začetku tedna sprejela sklep o izključitvi malih delničarjev. Gre za približno 2 tisoč delničarjev, ki niso sprejeli prevzemne ponudbe.

Nizozemski Heineken, ki ima v lasti skoraj 98 odstotkov pivovarne, bo za delnico plačal 25,56 evra, kolikor je znašala cena za delnico tudi v prevzemni ponudbi. Skupno bo novi lastnik v ta namen porabil 5,3 milijona evrov. Po izključitvi malih delničarjev bo Heineken delnice pivovarne umaknil z borze. Delničarji so se seznanili tudi z letnim poročilom o lanskem poslovanju Skupine Laško in matične družbe Pivovarne Laško ter odločali o bilančnem dobičku, ki je konec minulega leta znašal malo več kot 14 milijonov evrov. Sprejeli so predlog uprave in nadzornega sveta, da dobiček ostane nerazporejen. Vseslovensko združenje malih delničarjev je predlagalo delitev dividend v višini 1,5 evra na delnico, vendar predlog ni bil sprejet. Iztisnitev malih delničarjev je potrdila tudi skupščina Pivovarne Union.

V Laškem nič več ne bo, kot je bilo

Medij: Dnevnik Avtorji: Marot Mojca Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 13. 04. 2016 Stran: 6

ODPUŠČANJE

V Pivovarnah Laško in Union so začeli zaposlenim vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. V pivovarnah naj' bi delo izgubilo 120 ljudi, okoli 60 v vsaki, pivo pa bodo, kot zagotavljajo, še naprej varili na obeh lokacijah.


»Za vse zaposlene, s katerimi se razhajamo iz poslovnih razlogov, velja podjetniška kolektivna pogodba, ki je boljša kot zakon in za katero velja, da zaposleni prejmejo polovico bruto plače za vsako delovno leto v podjetju. Delavcem iz tako imenovane zavarovane kategorije, to so starejši, invalidi, predstavniki sveta delavcev in sindikata pa pripada še dodatna odškodnina,« odgovarjajo v laški pivovarni na vprašanje, kolikšno popotnico bodo prejeli tisti zaposleni, od katerih se v teh dneh poslavljajo. Konkretnih številk ne razkrivajo, nizozemska družba Heineken, ki bo po iztisnitvi malih delničarjev postala stoodstotna lastnica obeh pivovarn, pa naj bi za odpravnine in odškodnine zagotovila dobrih šest milijonov evrov. Po nekaterih neuradnih izračunih naj bi nekateri, ki jim do upokojitve manjka manj kot pet let, prejeli okoli 90.000 evrov odškodnine in odpravnine. Kar 60 odstotkov jim bo sicer pobrala država, zato jim bo po odbitku davka ostala kvečjemu tretjina omenjenega zneska. Zato naj bi nekateri še omahovali, ali naj se z odpovedjo strinjajo. Prav tako še ni znano število tistih, ki bodo na delo razporejeni v Union. Že danes se ogromno zaposlenih vozi med Laškim in Ljubljano, natančnih številk pa v Laškem ne razkrivajo.

Vodovod bo upravljala občina

Iztisnili male delničarje

Medij: Delo Avtorji: Križnik Božena Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 12. 04. 2016 Stran: 10

Pivovarna Laško Nizozemski Heineken je zadržal stare dobičke

Laško - Večinski lastnik Pivovarne Laško, nizozemski Heineken, bo po iztisnitvi malih delničarjev, ki staji pritrdili včerajšnji pivovarski skupščini v Ljubljani in Laškem, postal 100-odstotni lastnik Pivovarne Laško. Nato bo delnice umaknil z Ljubljanske borze.


O iztisnitvi je najprej odločala skupščina Pivovarne Union. Sklenila je, da bo matična družba, Pivovarna Laško, 693 malim delničarjem izplačala po 430,90 evra za delnico (skupaj 3,7 milijona evrov) in tako postala 100-odstotna lastnica Uniona.

Zatem so »ponovili vajo« tudi v Laškem. Na skupščini Pivovarne Laško so izglasovali sklep, da bo večinski lastnik Heineken iztisnil 2063 malih delničarjev Laškega in jim za delnico plačal 25,56 evra bruto. Toliko je pred letom dni odštel tudi konzorciju in enaka je bila cena v prevzemni ponudbi. Skupaj bo novi lastnik za ta namen porabil 5,3 milijona evrov.

Heineken iztisnil male delničarje Pivovarne Laško in Uniona

Medij: Primorske novice Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 12. 04. 2016 Stran: 4

LAŠKO ► Skupščina Pivovarne Laško je včeraj potrdila iztisnitev malih delničarjev. Večinski lastnik Heineken jim bo za vsako delnico plačal 25,56 evra, kolikor je znašala cena v prevzemni ponudbi, sledil bo umik delnic Laškega z borze. Heineken bo za iztisnitev malih delničarjev odštel 5,3 milijona evrov. Prav tako včeraj je male delničarje iztisnila tudi skupščina Pivovarne Union. Nekaj manj kot 700 malih delničarjev bo za delnico dobilo 430,90 evra. Pivovarno Laško, ki bo tako postala 100-odstotna lastnica Uniona, bo to stalo 3,7 milijona evrov. Kljub dobičku v letu 20 15 podjetji ne bosta izplačali dividend. Z iztisnitvijo Slovenci niso več lastniki dveh največjih slovenskih pivovarn.

Odpovedi v pivovarni prihodnji teden

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Intihar Janja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 04. 2016 Stran: 4

Da so na seznamu presežkov, že ve 30 zaposlenih - Poleg odpravnine varovani kategoriji tudi odškodnina

Napetost v Pivovarni Laško vedno bolj narašča. Seznam z imeni tistih, ki jih bodo odpustili, je že narejen, kdo je na njem, uprava še ne želi javno razkriti. Kot je znano, bo službo izgubilo približno 60 ljudi (prav toliko jih bodo odpustili tudi v Pivovarni Union), sedemnajst jih je že ali še bo dobilo novega delodajalca, dvajset ljudi čaka premestitev na drugo delovno mesto znotraj podjetja.

Pravzaprav o tem, da so na seznamu presežnih delavcev, že ve polovica tistih, ki naj bi dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za tako imenovano varovano kategorijo, v katero poleg invalidov sodijo tudi tisti, ki imajo do upokojitve manj kot pet let, in predstavniki delavcev. Uprava je morala namreč v skladu z zakonodajo od njih dobiti pisni odgovor o tem, ali se strinjajo z odpovedjo ali ne. Predsednik sindikata Andrej Skorja je povedal, da je večina pristala na odpoved, zavrnilo pa jo je nekaj tistih, ki imajo status invalida. Bojijo se namreč, ali bodo sploh še kje lahko našli zaposlitev. Predstavnikom sindikata in sveta delavcev je za odpuščene, ki sodijo v varovano kategorijo, uspelo poleg odpravnine izpogajati še odškodnino. Vsak, ki bo odšel iz pivovarne, bo za leto dela v podjetju dobil pol mesečne plače. Kolikšne bodo odškodnine, ni javno znano, a se že nekaj časa ve, da znesek, ki ga bo novi lastnik Heineken namenil programu odpuščanja v Laškem in Ljubljani, ni majhen. Znaša namreč kar 6,5 milijona evrov.

Heineken bo iztisnil male delničarje

Medij: Delo Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 10. 03. 2016 Stran: 9

Pivovarna Laško Nadzorniki so potrdili tudi revidirano letno poročilo za 2015

Ljubljana - Nizozemski Heineken, ki ima v lasti skoraj 98 odstotkov Pivovarne Laško, namerava iztisniti male delničarje. O tem bo odločala skupščina pivovarne, ki jo je nadzorni svet razpisal za 11. april. Večinski lastnik bo za delnico ponudil ceno iz prevzemne ponudbe, 25,56 evra. Po iztisnitvi bo delnice umaknil z borze.


Delničarji bodo na skupščini odločali tudi o uporabi 14,34 milijona evrov bilančnega dobička, ki naj bi po predlogu uprave, ki jo vodi Dušan Zorko, ostal nerazporejen, ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

O uporabi bilančnega dobička bodo odločali tudi delničarji Pivovarne Union, ki je v lasti Pivovarne Laško. Po predlogu uprave, ki jo vodi Zorko, naj bi tudi 5,19 milijona evrov bilančnega dobička Uniona ostalo nerazporejenega.

Nizozemski denar pljusknil na slovenska tla

Medij: Finance Avtorji: Ma. K. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze&denar Datum: 01. 02. 2016 Stran: 11

V začetku tedna je na račune nekdanjih delničarjev Pivovarne Laško prišla kupnina nizozemskega Heinekena, indeks SBI TOP paje med tednom pridobil skoraj dva odstotka.

Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SBI TOP se je v zadnjem tednu ob skupnem prometu 5,5 milijona evrov dvignil za 1,92 odstotka, na 688,77 točke. Teden seje začel z dokončnim prevzemom Pivovarne Laško, saj so delničarji, Id so sprejeli ponudbo Heinekena, prejeli kupnino. Nizozemski pivovar je s tem postal 96,92-odstotni lastnik slovenske pivovarne, najverjetneje bo v kratkem sledil še iztis malih delničarjev po prevzemni ceni. Laško je bilo kljub vsemu najprometnejše na borzi, zamudnild so prodali za 1,4 milij ona evrov delnic po ceni okoli 25 evrov.

V prevzemnem valu

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 18. 11. 2015 Stran: 7

Fizične osebe bodo s kupninami rahlo povečale potrošnjo, institucionalci pa z denarjem na tuje kapitalske trge

Še pred objavo prevzemne ponudbe je bila hrvaška Podravka lastnica 51,54 odstotka ljubljanskega Žita, sicer največjega slovenskega prehrambnega podjetja. Od začetka veljavnosti prevzemne ponudbe 23. oktobra do danes je po besedah prvega moža Ilirike Igorja Štembergerja, kjer vodijo prevzemni postopek, ponudbo sprejelo toliko delničarjev Žita (med njimi tudi uprava in večina institucionalnih investitorjev), da ima zdaj Podravka blizu 75 odstotkov delnic Žita. Če odštejemo deset odstotkov lastnih delnic, ima novi večinski lastnik že dobrih 83 odstotkov "upravljavskih" delnic. Štemberger pričakuje, da bo do ponedeljka do 12. ure, ko poteče aktualna prevzemna ponudba po ceni 180,1 evra za posamezno delnico, ponudbo sprejelo še kar nekaj malih delničarjev Žita, ki jih je še 8340. Celoten prevzem Žita brez lastnih delnic je vreden 57,67 milijona evrov.

Dvomesečni Heinekenov prevzem

Bomo Heinekenu vrnili polovico kupnine?

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 15. 10. 2015 Stran: 7

Ker naj bi aprila 2011 državna agencija za varstvo konkurence skupini Laško nezakonito preprečila prodajo četrtine Mercatorja, si lahko Heineken obeta polovico kupnine za Laško

V teku so številni nakupi pomembnih gospodarskih sistemov: Pivovarne Laško s strani nizozemskega Heinekena, Žito prevzema hrvaška Podravka, kranjski Alpetour pa Arriva, ki sodi v skupino Deutsche Bahn oziroma nemških železnic. Vrednost nakupov vseh treh družb je 312,4 milijona evrov, pri čemer Podravki ne bo treba kupiti desetih odstotkov (lastnih) delnic Žita, s čimer bo privarčevala dobrih šest milijonov evrov. Omenjeni znesek je bistveno nižji od 719 milijonov evrov, kolikor bi pri ceni vsaj 1 10 evrov moral za Telekom Slovenije odšteti britanski naložbeni sklad Cinven, a je posel padel.

Nekateri raje znižujejo kupnine

Kučanov perutninski kralj

Medij: Demokracija Avtorji: Kocjan Vida Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 06. 08. 2015 Stran: 24

Poslovno poročilo in podatki o ravnanju Romana Giaserja se berejo kot kriminalka. Lastništvo Perutnine Ptuj je zavito v meglo, podjetje, ki je tudi v pomembni Glaserjevi lasti, pa že nekaj let v velikih poslovnih težavah.


Ptujčan, danes 68-letni Roman Glaser, veterinar po poklicu, član Kučanovega Foruma 21, se je najprej zaposlil v Obdravskem zavodu za veterinarstvo in živinorejo Ptuj. Leta 1988, po opravljenem doktoratu iz veterinarskih znanosti, pa se je zaposlil v Perutnini Ptuj. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1905, po drugi svetovni vojni, natančneje 25. julija 1947, pa podržavljeno, kot je razvidno iz Poslovnega registra Slovenije.

V Kučanovih Časih Giaserja so leta 1988 imenovali za člana kolektivnega poslovodnega organa (KPO), odgovornega za usklajevanje proizvodnje, tehnologije in razvoja. Že leto pozneje je postal podpredsednik KPO za proizvodnjo, januarja 1992 pa predsednik KPO. Po tistem letu se je začelo lastninjenje nekdanjega družbenega premoženja, ki se je v Perutnini Ptuj končalo s soglasjem Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, izdanim 20. junija 1997. Glaser je bil tudi po preobrazbi lastnine oziroma v novi delniški družbi imenovan za predsednika uprave in generalnega direktorja. Iz njegovega uradnega življenjepisa, objavljenega na sicer slabo ažuriranih spletnih straneh Perutnine Ptuj, je razvidno, da je bil član upravnega odbora GZS, predsednik upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice, predsednik nadzornega sveta Perutnine Ptuj - Pipo iz Čakovca, predsednik sveta javnega zavoda Bistra Ptuj in predsednik Kolesarskega kluba Perutnine Ptuj. O njegovem delu in zgodovini, povezani s tajkunsko Probanko, pa v uradnem življenjepisu ne piše nič. Prav tako ni omenjeno njegovo članstvo v Forumu 21. Mimogrede, nekdanji upravni odbor GZS, imenovan leta 2003, je štel 30 članov, med njimi pa je bilo kar sedem članov Foruma 21. Člani prvega in drugega so bili: Zoran Jankovič (Mercator), Roman Glaser (Perutnina Ptuj), Romana Pajenk (Probanka), Bine Kordež (Merkur), Tone Turnšek (Pivovarna Laško), Edvard Svetlik (Hidria) in Miloš Kovačič (Krka). To je bil tudi upravni odbor, ki je Glaserju leta 1997 podelil nagrado GZS. Glaser je bil predsednik nadzornega sveta Probanke v času, ko je ta nekritično podeljevala posojila in zašla v težave.

Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.