DUTB je povečala delež v Mladinski knjigi

NatisniNatisni

Medij: Delo  Avtorji: Nejc Gole  Teme:  Elektro Ljubljana, mali delničarji Datum: Sobota , 7. maj 2022 Stran: 17

DUTB je povečala delež v Mladinski knjigi Pod črto Družba za upravljanje terjatev bank je s prevzemno ponudbo pridobila dodatnih 32,25 odstotka vseh delnic Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je s prevzemno ponudbo pridobila dodatnih 32,25 odstotka vseh delnic Mladinske knjige. Slaba banka ima tako v lasti skupaj 83,47 odstotka delnic založbe. Prevzemno ponudbo je sprejel tudi drugi največji lastnik, družba TCK v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostiča. Nejc Cole DUTB je objavila prevzemno ponudbo za delnice Mladinske knjige. Ponudbo je sprejelo 198 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 397.291 delnic, kar je 32,25 odstotka vseh izdanih delnic. DUTB ima zdaj skupaj 1.028.408 delnic oziroma 83,47 odstotka vseh delnic največje slovenske založbe. S tem je bila prevzemna ponudba uspešna, je razvidno iz obvestila o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic Mladinske knjige, ki je objavljen v Delu. Slaba banka je za delnico ponujala 8,90 evra. Za prevzem 397.291 delnic je tako morala odšteti dobrih 3,5 milijona evrov. Pred prevzemno ponudbo je imela DUTB 51-odstotni delež, drugi največji delničar je bila družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem. Ta je v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited Miodraga Kostiča.

Glede na objavljene podatke je tudi TCK prodal svoj delež.

Ker ima Mladinska knjiga še dobre tri odstotke lastnih delnic, v lastniški strukturi založbe ostaja še 208 malih delničarjev, ki imajo v lasti 163.117 delnic oziroma 13,24-odstotni delež v osnovnem kapitalu, je pojasnil predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (DRUŠTVO MDS) Rajko Stankovič. Ta je ocenil, da nekateri mali delničarji niso sprejeli ponudbe, ker niso pričakovali, da jo bo Kostič sprejel. Pokazatelj, da bo Kostič prodal delnice, je bila po njegovih besedah njegova neudeležba na skupščini prejšnji mesec, kjer je DUTB prevetrila nadzorni svet. Stankovič meni, da bo DUTB poskusila doseči 90-odstotni lastniški delež, potem bo sledila iztisnitev malih delničarjev po prevzemni I ceni. V MDS so bili sicer nad ponujeno ceno v prevzemni ponudbi razočarani. Opozorili so, da DUTB vrednoti celotno premoženje družbe na zgolj slabih 11 milijonov evrov, medtem ko je knjigovodska vrednost njenega kapitala konec lanskega leta znašala 30,5 milijona evrov. Tveganje novega nadzornega sveta Stankovič je opozoril tudi na tveganje, da bo nadzor družbe »razvodenel oziroma bo zasledoval drugačne interese, kot so interesi Mladinske knjige«.

Skupščina je namreč konec aprila na predlog DUTB z mesta člana nadzornega sveta odpoklicala Andreja Božiča oziroma, kot pravi Stankovič, odpoklicali so uspešnega nekdanjega sanatorja in člana SDH ter ga nadomestili z 31-letno pravnico Nino Marin in Jožetom Možino, pisateljem brez nadzorniških izkušenj. Nov mandat je zbor delničarjev podelil Mateju Pircu, sicer izvršnemu direktorju DUTB, kar pa so podprli tudi mali delničarji. Prag za odpoklic nadzornikov je aprilska skupščina na predlog DUTB dvignila z zakonskih najmanj 75 odstotkov na 80 odstotkov. 

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.