Država otežuje dokapitalizacijo Perutnine Ptuj

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastjan,Rankov Suazana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 05. 2015 Stran: 7

PODJETJA

Z uvrstitvijo Perutnine Ptuj na seznam pomembnih naložb je vlada ogrozila postopek dokapitalizacije, ki so jo kot pogoj za reprogram posojil zahtevale banke upnice. Kapitalska družba je tako že ustavila aktivnosti za oblikovanje konzorcija lastnikov, ki so želeli s skupnim nastopom zagotoviti uspešno dokapitalizacijo.


Za tokratne zaplete v iskanju strateškega partnerja za Perutnino Ptuj, ki se giblje po robu kapitalske ustreznosti, je odgovorna vlada. V predlogu odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb je namreč Perutnino Ptuj nepričakovano opredelila kot pomembno naložbo, čeprav država obvladuje samo desetino delnic. Kapitalska družba, ki je bila pobudnica skupnega nastopa lastnikov ptujske družbe, je zato že prekinila vse aktivnosti za oblikovanje konzorcija, katerega namen je bil zagotoviti uspešno dokapitalizacijo in doseči čim višjo prodajno ceno za delnico.

Politika popravlja vtis zaradi prodaje Mercatorja

Za predlog vlade, da bi v Perutnini Ptuj država obvladovala 25-odstotni delež plus eno delnico, je težko najti racionalne argumente. Na vprašanje, zakaj so se odločili, da to naložbo sploh uvrstijo med pomembne, na ministrstvu za finance niso konkretno odgovorili: »Klasifikacija naložb je pripravljena na podlagi kriterijev, ki so bili predhodno usklajeni z vsemi interesnimi skupinami.« Nekateri sogovorniki ocenjujejo, da skuša politika, predvsem pa kmetijski minister in prvak SD Dejan Zidan, popravljati vtis po prodaji Mercatorja Agrokorju, in Žita Podravki. Ne samo da ima država v Perutnini Ptuj neposredno zgolj io-odstotni delež, ampak je tudi brez vpliva na upravljanje in v dolgoletnem sporu z upravo z Romanom Glaserjem na čelu. »Glede na lastniško sestavo in na lastniški delež, ki ga ima v tej družbi, se postavlja vprašanje, ali Kapitalska družba v tej naložbi lahko zasleduje strateške cilje države,« opozarjajo tudi v Kapitalski družbi, ki jo vodi Bachtiar Djalil.

Za ogled celotnega članka kliknite tukaj.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.